Felsöka din Nokia S30/S40-telefon

Prova först några enkla åtgärder

Om du har problem med telefonen kan du följa de här enkla stegen. De kan åtgärda problemet och underlätta för dig.

1. Starta om telefonen

Stäng av telefonen och ta bort batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter några sekunder och starta telefonen igen.

2. Ladda telefonen

Ladda batteriet

  1. Sätt i laddaren i ett vägguttag.
  2. Anslut laddaren till telefonen.
  3. När telefonen indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om batteriet inte har använts på länge måste du kanske ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

3. Återställ till fabriksinställningar

Återställ de ursprungliga inställningarna: Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar. Det här påverkar inte dokument och filer som är lagrade på telefonen, men vi rekommenderar att du säkerhetskopierar innan du återställer till fabriksinställningarna. Se anvisningarna i användarhandboken.

  1. Avsluta alla samtal och anslutningar.
  2. Välj: Meny > Inställningar och Återställ fabriksinställn. > Endast inställningar.
  3. Ange säkerhetskoden.

Telefonen startas om efter att fabriksinställningarna har återställts. Det här kan ta längre tid än vanligt.

4. Installera om programvaran

Med Software Recovery Tool kan du återställa programvaran i telefonen hemma, om telefonen inte svarar, är låst, har programvaru- eller programuppdateringsproblem.

Viktigt! Software Recovery Tool kan radera allt innehåll som finns på telefonen, inklusive appar och spel (tillsammans med appdata och sparade speldata), sms, samtalshistorik, musik och foton. Om det är möjligt bör du säkerhetskopiera telefonen först (Inställningar > säkerhetskopia). Du kan återställa en säkerhetskopia när återställningen är klar.

Obs! Återställningsprocessen kan ta lång tid beroende på hastigheten på din Internetanslutning och du kan inte använda telefonen under installationen. Den senaste godkända versionen av programvaran i telefonen och modellen installeras.

Ladda ned och installera Nokia Software Recovery Tool på din dator. Se till att telefonens batteri är fulladdat, om möjligt.

Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel. Följ instruktionerna som visas i verktyget.


Mer hjälp

Om dessa felsökningssteg inte hjälpte dig lösa problemet med din telefon kan du klicka här (på engelska) för att få hjälp från våra partner på B2X, en Microsoft-auktoriserad kundserviceleverantör.

Egenskaper

Artikel-id: 10791 – senaste granskning 30 sep. 2016 – revision: 10

Feedback