Tilläggslicensvillkor för Internet Explorer 10

Information om vilka licensvillkor som gäller för din version av programvaran finns nedan.

De här tilläggslicensvillkoren gäller för Internet Explorer 10 för Windows 8 och Windows RT:

Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess dotterbolag) licensierar det här tillägget till dig. Om du har licens för att använda Windows 8-, Windows RT- eller Windows Server 2012-programvaran (för vilka detta tillägg gäller) (”programvaran”), kan du använda detta tillägg. Du kan använda ett exemplar av detta tillägg med varje giltigt, licensierat exemplar av programvaran. Du får inte använda tillägget om du inte har en licens för programvaran. Licensvillkoren för programvaran gäller för din användning av detta tillägg.

Dessa tilläggslicensvillkor gäller för Internet Explorer 10 för Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:

Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess dotterbolag) licensierar det här tillägget till dig. Om du har licens för att använda Windows 7 Service Pack 1- eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1-programvaran (för vilka detta tillägg gäller) (”programvaran”), kan du använda detta tillägg. Du får inte använda tillägget om du inte har en licens för programvaran. Du kan använda detta tillägg med varje giltigt, licensierat exemplar av programvaran.

Följande licensvillkor beskriver ytterligare användningsvillkor för tillägget. Dessa villkor och licensvillkoren för programvaran gäller för din användning av tillägget. Om det finns en konflikt gäller dessa tilläggslicensvillkor.

Genom att använda tillägget godkänner du villkoren. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att använda tillägget.

INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Dessa tjänster kan när som helst ändras eller avslutas.

Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Internet Explorer 10 ansluter via Internet till datorsystem hos Microsoft eller en tjänstleverantör. I vissa fall visas inget separat meddelande när dessa anslutningar sker. Du kan stänga av de här funktionerna eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i Sekretesspolicy för Internet Explorer 10. I och med att du använder dessa funktioner godkänner du överföringen av den här informationen. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

  • Uppdatering av sökleverantör. Efter installationen laddar programvaran ned en uppdatering av data om sökleverantörer på din dator. Uppdateringen uppgraderar dina leverantörer med de senaste funktionerna, till exempel nya ikoner och sökförslag. Detta är en engångsuppdatering, men om det inte går att ladda ned uppdateringen helt försöker programmet utföra uppdateringen flera gånger.
Egenskaper

Artikel-id: 11540 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 1

Feedback