Batteri: få det att räcka längre

Det enklaste sättet att få batteriet i din Windows Phone att räcka längre mellan laddningarna är att använda batterisparfunktionen.

Du kan inaktivera alla onödiga funktioner och spara på batteriet genom några få tryckningar med batterisparfunktionen. Du kan också begränsa bakgrundsanvändningen för att spara energi. Du kan se hur mycket batteri apparna förbrukar och bestämma om de ska kunna köras i bakgrunden. I det här avsnittet beskrivs hur det går till och du får också tips på andra sätt att spara på batteriet.

Battery Saver on Windows Phone

Stäng av oviktiga funktioner

Om du föredrar en heltäckande lösning för att spara batteri kan du använda batterisparfunktionen för att stänga av oviktiga funktioner som förbrukar batteri i bakgrunden. När du gör detta kan telefonen inte:

 • Automatiskt ta emot uppdateringar av e-post och kalender. Du kan fortfarande synka din e-post manuellt när du vill.
 • Uppdatera vissa levande paneler. Om en panel använder push-meddelanden för att hämta uppdateringar, tas dessa uppdateringar inte emot i batterisparläget.

Du kan fortfarande ringa och ta emot telefonsamtal, hämta och skicka sms och surfa på Internet.

Så här ändrar du inställningarna för batterisparfunktionen

 1. Gå till Applistan och tryck på Batterisparfunktion 

  Battery Saver Icon
  .

 2. Gör något av följande i Inställningar:

  • Tryck på Av om du vill stänga av batterisparfunktionen.
  • Tryck på När batteriet börjar ta slut om du vill att batterisparfunktionen ska spara ström när batterinivån blir låg.
  • Tryck på Alltid (begränsar funktionaliteten) om du vill att batterisparfunktionen ska spara ström hela tiden. Tänk efter innan du väljer det här alternativet – telefonen förhindrar då de flesta funktioner i bakgrunden.
  • Aktivera Nu till nästa laddning
   Toggle On Icon
   om du vill att batterisparfunktionen ska börja spara ström direkt och sedan återgå till normal batterianvändning nästa gång du laddar telefonen.

Begränsa bakgrundsanvändningen

Vissa appar kan förbruka batteri även när du inte använder dem – detta kallas för bakgrundsanvändning. Med batterisparfunktionen kan du styra telefonens batterianvändning på appbasis.

Så här tillåter du appar att köras i bakgrunden

 1. Gå till Applistan och tryck på Batterisparfunktion 

  Battery Saver Icon
  . Svep till Användning så visas en lista med dina appar och deras batteriförbrukning.

 2. Tryck på en app och aktivera sedan Tillåt att app körs i bakgrunden 

  Toggle On Icon
  .

Batterispartips

Här beskrivs några fler sätt att spara batteri på telefonen.

Bildskärm

 • Minska tiden det tar innan skärmen stängs av. Ange en kortare tid innan skärmen släcks och telefonen låses.
 • Sänk ljusstyrkan. Gå till Applistan, tryck på Inställningar 
  Settings Icon
   > Ljusstyrka, stäng av Justera automatiskt och välj sedan den Nivå som du vill ha i stället.
 • Använd ett mörkt bakgrundstema. Gå till Applistan, tryck på Inställningar 
  Settings Icon
   > Tema > Bakgrund och tryck sedan på Mörk.
 • Stäng av skärmen under samtal. Tryck på strömknappen 
  Power Button Icon
   om du använder högtalartelefonen eller en enhet som stöder Bluetooth och vill stänga av skärmen.
 • Stäng av sökaren efter att du tagit en bild. Tryck på Bakåt 
  Back Icon
   för att avsluta kamerasökaren eller tryck på strömknappen 
  Power Button Icon
   för att aktivera strömsparläge för telefonen.

Synkning

 • Synka e-post mer sällan. Gå till Applistan, tryck på Inställningar 
  Settings Icon
  och tryck sedan på e-post+konton. Tryck på det konto som du vill ändra synkroniseringsinställningar för, tryck på Hämta nytt innehåll, välj ett längre intervall och tryck sedan på Klart 
  Done Icon
  .
 • Välj vilka kontakter som synkroniseras till din telefon. Du behöver inte synka kontakter för e-post och sociala medier om du inte vill det.
 • Begränsa vad du fäster på Start. Det är smidigt att fästa favoritsaker – som kontakter, appar, låtar, med mera – på Start så att du kan nå dem snabbt. Men tänk på att ju fler levande paneler du har på Start, desto större blir batteriförbrukningen.
 • Ladda endast upp de bilder du vill behålla. Detta sparar ström, och tid senare om du vill sortera dina bilder på OneDrive.  
 • Uppdatera sociala medier mindre ofta. Varje gång du går till Senaste aktivitet i kontakthubben och fotohubben använder telefonen extra ström för synkronisering och uppdatering.

Allmänt

 • Starta om telefonen om du märker att batteriet tar slut fort. Det kan ibland lösa problem med för kort batteritid.
 • Använd hörlurar. Om du lyssnar på musik eller använder en Bluetooth-enhet kan du prova att använda hörlurar.
 • Inaktivera Bluetooth-anslutningar som du inte använder. Om du inte använder Bluetooth-tillbehör kan du inaktivera Bluetooth.  

Varning!

Ta inte ut eller byt inte ut batteriet när telefonen är på. Om du har ett extrabatteri stänger du först av telefonen och byter sedan ut batteriet i telefonen. Detta säkerställer att alla data sparas korrekt. Du stänger av telefonen genom att hålla ned strömknappen 

Power Button Icon
 i tre sekunder och sedan svepa nedåt på skärmen. Meddelandet hej då visas och sedan slocknar skärmen.

Egenskaper

Artikel-id: 11546 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 8

Feedback