Parkoppla telefonen med ett Bluetooth-tillbehör

Det finns mycket du kan göra med Bluetooth på din Windows Phone 8. Du kan till exempel ringa utan att använda händerna och dela filer med andra. Men för att kunna göra det måste du först parkoppla din telefon med Bluetooth-tillbehöret eller enheten.

 1. Se till att tillbehöret (eller enheten) är aktiverat och i parkopplingsläge så att du kan parkoppla det med telefonen.

 2. Tryck på Inställningar 

  Settings Icon
  i Applistan, tryck på Bluetooth och välj Status  
  Toggle On Icon
  .

  Telefonen söker efter alla Bluetooth-kompatibla tillbehör eller enheter. När du befinner dig på den här skärmen kan även Bluetooth-kompatibla tillbehör och enheter identifiera dig. Se till att telefonen förblir upplåst under parkopplingen.

 3. Tryck på namnet på tillbehöret eller enheten som du vill parkoppla med telefonen.

 4. Om du måste uppge en PIN-kod gör du något av följande:

  • Kontrollera att samma PIN-kod visas för både telefonen och tillbehöret (eller enheten) i meddelanderutan Koppla tillbehör och tryck sedan på OK.
  • Ange PIN-koden för tillbehöret om du ombeds göra det och tryck sedan på Klar.

När tillbehöret är kopplat ansluter telefonen automatiskt till tillbehöret (eller enheten), om det är inom räckhåll och Bluetooth är aktiverat på telefonen.

Parkoppla med tillbehör som har NFC

Vissa Bluetooth-tillbehör (inklusive vissa högtalare) har NFC-funktioner. Om du vill parkoppla telefonen med ett NFC-kompatibelt tillbehör sätter du telefonen i kontakt med märket på tillbehöret. Ibland står det NFC eller något liknande på märket.  

Egenskaper

Artikel-id: 11573 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback