Använda billäget

Frestas du att öppna de där roliga bilderna från dina vänner medan du kör? Med billäget i Windows Phone minskar du antalet störande moment från telefonen när du sitter bakom ratten. Aktivera den här funktionen om du vill begränsa aviseringarna på låsskärmen – bland annat sms, samtal och snabbstatusaviseringar – tills du har parkerat. Du kan även skicka svar automatiskt när någon försöker kontakta dig, så att han eller hon slipper oroa sig över att du inte återkommer.

Driving mode screen on Windows Phone

Så här konfigurerar du billäget

Du behöver en Bluetooth-enhet (till exempel ett handsfreesystem eller ett headset) som har kopplats till telefonen för att konfigurera billäget. När du har konfigurerat en enhet startar billäget automatiskt varje gång telefonen ansluter till den.

 1. Om du ännu inte har kopplat ihop en Bluetooth-enhet med telefonen går du till Applistan, trycker på Inställningar

  Settings Icon
  , Bluetooth och kopplar ihop en enhet med telefonen.

 2. När enheten har kopplats ihop går du tillbaka till Applistan och trycker på Inställningar 

  Settings Icon
   > Billäge.

 3. Tryck på Nästa och gör något eller båda av följande:

  • Om du vill skicka inkommande samtal till röstbrevlådan aktiverar du Ignorera samtal 
   Toggle On Icon
   .
  • Om du vill inaktivera sms aktiverar du Ignorera sms 
   Toggle On Icon
   .
 4. Tryck på Nästa och gör sedan något eller flera av följande:

  • Om du vill skicka sms-svar på samtal automatiskt, aktiverar du Sms-svar på samtal 
   Toggle On Icon
   .
  • Om du vill skicka sms-svar på sms automatiskt, aktiverar du Sms-svar på sms 
   Toggle On Icon
   .
  • Om du vill anpassa svaret skriver du det meddelande du vill använda i sms-svaren och trycker sedan på Nästa.
 5. Om du vill konfigurera Bluetooth-enheten för billäget, trycker du på namnet på enheten i listan. När du har konfigurerat en enhet startar billäget automatiskt varje gång telefonen ansluts till enheten.

 6. Tryck på Nästa och tryck sedan på Slutför för att slutföra konfigurationen av billäget.

Så här använder du billäget

Du startar billäget genom att ansluta en Bluetooth-enhet som du har konfigurerat för den här funktionen. Om skärmen är släckt behöver du inte göra något. Telefon aktiverar billäget automatiskt.

Om skärmen är på trycker du på Ja när skärmen Vill du starta billäge? visas. Om du inte vill starta billäget trycker du på Nej.

Så här inaktiverar du billäget

Du kan inaktivera billäget för ett enskilt tillfälle, endast för en viss Bluetooth-enhet eller helt och hållet.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > Billäge.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill inaktivera billäget endast en gång, inaktiverar du Status 
   Toggle Off Icon
   . Läget är avstängt tills nästa gång det ansluts till en Bluetooth-enhet som har konfigurerats för billäget.
  • Om du vill inaktivera billäget för en viss Bluetooth-enhet trycker du på Lägg till enheter och sedan på Bluetooth-enhetens namn. Enheten visas fortfarande i listan och kan anslutas till telefonen, men Klar för billäge tas bort under enhetens namn. Tryck på Bluetooth-enheten igen om du vill aktivera den igen senare.
  • När Klar för billäge inte längre visas under någon Bluetooth-enhet i listan är billäget helt inaktiverat.


Egenskaper

Artikel-id: 11575 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 8

Feedback