Använda en telefon med dubbla SIM-kort

Med en Windows Phone med dubbla SIM-kort har du fler valmöjligheter när det gäller mobilanslutning. Du kan till exempel välja vilket SIM-kort du vill använda beroende på vilket som har bäst pris för mobildata eller vilket mobilnät som ger bäst signal. Med hjälp av en telefon för dubbla SIM-kort kan du också skilja mellan arbete och privatliv. Använd det ena SIM-kortet för jobbet och det andra för privata angelägenheter. Du behöver bara en telefon.

På en telefon med dubbla SIM-kort visas två Telefon-paneler och två Meddelanden-paneler på Startskärmen. Tryck på panelen för det SIM-kort som du vill använda för att ringa eller sms:a.

Start screen of a dual SIM phone

När du använder en Windows Phone med dubbla SIM-kort kan du namnge SIM-korten så att de blir enklare att skilja dem åt, bestämma vilket SIM-kort som ska användas för mobildata, kontrollera dataanslutningens hastighet och inaktivera ett SIM-kort helt och hållet om du vill undvika oväntade kostnader.

Så här namnger du SIM-kort

Du kan namnge SIM-korten för att skilja dem åt på telefonen. Det namn du ger respektive SIM-kort visas sedan i olika delar av din Windows Phone, bland annat på panelerna Telefon och Meddelanden på Startskärmen samt i inställningarna för mobilnät+SIM (för att nämna några).

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > mobilnät+SIM > SIM 1-inställningar.

 2. Skriv ett namn för det första SIM-kortet i rutan SIM-namn under SIM 1 och tryck sedan på Bakåt 

  Back Icon
  .

 3. Tryck på SIM 2-inställningar.

 4. Skriv ett namn för det andra SIM-kortet i rutan SIM-namn under SIM 2.

Så här väljer du SIM-kort för mobildataanslutningen

Du kan välja vilket SIM-kort som ska användas för mobildataanslutning. Då kan du styra kostnaderna genom att välja det SIM-kort som har lägst datakostnader. Du kan också växla fram och tillbaka mellan SIM-kort för arbete och privatliv.

 1. Gå till Applistan och tryck på Inställningar 

  Settings Icon
   > mobilnät+SIM.

 2. Tryck på SIM för dataanslutning och välj sedan det SIM-kort som du vill använda för mobildataanslutningen.

Så här väljer du ett SIM-kort när du ringer

 1. Gå till Start och tryck på panelen Telefon för det SIM-kort som du vill använda för att ringa.

  Phone Tiles image
        

 2. Tryck på knappsatsen 

  Dialpad Icon
  .

 3. Om du vill byta och ringa med det andra SIM-kortet trycker du på 1 eller 2 beroende på vilket SIM-kort du vill använda.

 4. Slå numret och tryck sedan på Ring.

Så här väljer du ett SIM-kort när du skickar sms

 1. Gå till Start och tryck på panelen Meddelanden för det SIM-kort som du vill använda för att skicka sms.

  Messaging Tiles image
        

 2. Tryck på Nytt 

  Plus Icon
  och ange personens mobilnummer eller namn.

 3. Om du vill byta och skicka ett sms med det andra SIM-kortet trycker du på 1 eller 2 beroende på vilket SIM-kort du vill använda.

 4. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka 

  Dual Sim One Icon
  eller 
  Dual Sim Two Icon
  .

Så här väljer du SIM-kort när du sparar en kontakt

 1. Tryck på Kontakter > Ny 

  Plus Icon
  på Start.

 2. Tryck på Spara på och tryck sedan på SIM-kortet som du vill spara kontakten på.

 3. Skriv personens namn i rutan Namn.

 4. Ange personens övriga information och tryck på Spara 

  Save Icon
  .

Egenskaper

Artikel-id: 11593 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 9

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Feedback