Licensavtal för Windows Media-komponenter

Jag vill veta mer om:

Utveckla en Windows Media Audio- eller Windows Media Video-implementering på en annan plattform än Windows

Om du vill skaffa källkoden för Windows Media Audio- och Video-codec (titta på den tekniska informationen här) och utveckla och distribuera mellanliggande produkter, måste du underteckna följande avtal. Mellanliggande produkter är Windows Media Components-aktiverade produkter som inte är kundfärdiga (till exempel integrerade kretsar).

När det här avtalet har undertecknats kan du få:

  • Advanced Systems Format (ASF) Reader
  • Windows Media Audio 9 Decoder för WMA 9 Standard Codec, Lossless Codec och Voice Codec samt WMA 10 Professional Codec
  • Windows Media Video 9 Decoder för alla profiler och nivåer
  • ASF Writer
  • Windows Media Audio 9 Encoder för WMA 9 Standard Codec, Lossless Codec och Voice Codec samt WMA 10 Professional Codec
  • Windows Media Video 9 Encoder för alla profiler och nivåer

Distributionsrättigheter:

  • Licenstagare för mellanliggande produkter är auktoriserade till att leverera Windows Media Component-implementeringar till licenstagare för avtalet för slutliga Windows Media Component-produkter.

Licensieringsprocess: Läs igenom de här stegen.

Distribuera en enhet eller programvara som innehåller Windows Media Audio eller Windows Media Video

För att få objektkodimplementeringar av Windows Media Audio-codecs och Windows Media Video-codecs (läs den tekniska informationen här) och distribuera dessa implementeringar på royaltypliktiga grunder i kundfärdiga slutliga produkter måste du uppfylla följande avtal. Slutliga produkter kan vara icke-Windows-mjukvaruappar eller maskinvaruenheter.

Distributionsrättigheter:

  • Som tillverkare av konsumentelektronik får du distribuera Windows Media-baserade slutliga produkter, till exempel bärbara ljud- och videospelare, digitalboxar och mobila enheter med ljud- och videofunktioner, till konsumenter.

Licensieringsprocess: Läs igenom de här stegen.

Genomgång av webbsidorna för Windows Media Components-licenstagare

Uppfylla en VC-1-patentportföljlicens

Som du kanske vet uppfyller WMV-9 från Microsoft VC-1-standarden. Därför bör alla företag som implementerar WMV-9-produkter eller WMV-9-innehåll överväga fördelarna med att uppfylla VC-1-patentportföljlicensen. VC-1-patentportföljlicensen, som är den metod som Microsoft föredrar för att licensiera patenten i den här tekniken, ger en licens till de patent som krävs för VC-1 från många olika företag (däribland Microsoft) och ger på så sätt ytterligare täckning och värde för den som implementerar WMV-9.

VC-1-patentportföljen licensieras via MPEG-LA, och information om processen för att begära licensen finns på MPEG-LA-webbplatsen.

Obs! Distributionen av slutliga produkter som innehåller implementeringar av WMV-codecen är royalty-pliktig, även om dessa royalties är kraftigt rabatterade för licenstagare i VC-1-patentpoolen.

Egenskaper

Artikel-id: 11594 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 1

Feedback