Ta hand om din enhet

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

 • Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt tar du bort batteriet om det går och låter enheten torka.
 • Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
 • Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteri.
 • Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
 • Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
 • Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
 • Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
 • Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
 • Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
 • Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda, om enheten har ett löstagbart batteri.
 • Håll enheten borta från magneter och magnetfält.
 • Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.
 • Hårddiskar måste hanteras försiktigt. Om enheten utsätts för slag, vibrationer, stötar och tappas, används felaktigt på andra sätt eller utsätts för extrema temperaturer, fukt eller vätska kan fel uppstå på hårddisken och data kan skadas eller gå förlorade.
 • Enheten kan kännas varm om den används under lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Enheten kan vid behov sakta ned, stänga appar, avbryta laddningen eller stänga av sig för att undvika att den blir för varm. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.
Egenskaper

Artikel-id: 11731 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback