Kommandon för Windows Taligenkänning

Windows 10

Med Windows Taligenkänning kan du styra datorn med rösten och behöver inte använda tangentbordet eller musen. I följande tabeller visas kommandon som du kan använda med Taligenkänning.

Om ett ord eller en fras står med fetstil är det ett exempel. Ersätt det/den med liknande ord för att få önskat resultat.

Information om hur du konfigurerar Taligenkänning första gången finns i Använda taligenkänning.


Vanliga kommandon i Taligenkänning

Om du vill Säg det här

Öppna Start

Start

Öppna Cortana


Press Windows C

Öppna Sök

Press Windows S

Utföra en åtgärd i en app

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B

Välja ett objekt utifrån dess namn

File; Start; View

Välja ett objekt eller en ikon

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnamn

Dubbelklicka på ett objekt

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click filnamn

Växla till en öppen app

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programnamn; Switch application

Rulla i en riktning

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Infoga ett nytt stycke eller en ny rad i ett dokument

New paragraph; New line

Markera ett ord i ett dokument

Select ord

Markera ett ord och börja korrigera det

Correct ord

Markera och ta bort särskilda ord

Delete ord

Visa en lista över kommandon som kan tillämpas

Vad kan jag säga?

Uppdatera listan över de röstkommandon som är tillgängliga

Refresh speech commands

Aktivera lyssningsläge

Start listening

Inaktivera lyssningsläge

Stop listening

Flytta mikrofonfältet i Taligenkänning

Move speech recognition

Minimera mikrofonfältet

Minimize speech recognition

Kommandon för diktering

Om du vill Säg det här

Infoga en ny rad i dokumentet

New line

Infoga ett nytt stycke i dokumentet

New paragraph

Infoga en tabb

Tabb

Infoga det verkliga ordet (infoga till exempel ordet ”komma” i stället för skiljetecknet)

Literal ord

Infoga ett tal i form av en siffra (till exempel 3 i stället för ordet tre)

Numeral tal

Placera markören framför ett särskilt ord

Go to ord

Placera markören efter ett särskilt ord

Go after ord

Infoga inte ett blanksteg framför nästa ord

No space

Gå till den aktuella meningens början

Go to start of sentence

Gå till det aktuella styckets början

Go to start of paragraph

Gå till det aktuella dokumentets början

Go to start of document

Gå till den aktuella meningens slut

Go to end of sentence

Gå till det aktuella styckets slut

Go to end of paragraph

Gå till det aktuella dokumentets slut

Go to end of document

Markera ett ord i det aktuella dokumentet

Select ord

Markera ett antal sammanhängande ord i det aktuella dokumentet

Select flera ord; Select ord through ord

Markera all text i det aktuella dokumentet

Select all

Markera ett antal ord före markören

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Markera ett antal ord efter markören

Select next 20 words; Select next 10 words

Markera den text du dikterade senast

Select that

Ta bort markeringen på skärmen

Clear selection

Skriva ett ords första bokstav med versal

Caps ord

Skriva ett ords alla bokstäver med versaler

All caps ord

Skriva ett ords alla bokstäver med gemener

No caps ord

Ändra ett visst antal efterföljande ord till versaler

Change next 10 words to uppercase

Ändra ett visst antal efterföljande ord till gemener

Change next 10 words to lowercase

Ta bort föregående mening

Delete previous sentence

Ta bort nästa mening

Delete next sentence

Ta bort föregående stycke

Delete previous paragraph

Ta bort nästa stycke

Delete next paragraph

Ta bort den markerade eller senast dikterade texten

Delete that

Kommandon för tangentbordet

Om du vill Säg det här

Trycka på en tangent eller en tangentkombination

Press tangent; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Trycka på vissa tangentbordstangenter utan att först säga ”tryck på”

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Kommandon för skiljetecken och specialtecken

Om du vill infoga detta Säg det här

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

Open double quote; Open quote

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


Kommandon för Windows och appar

Om du vill Säg det här

Välja ett objekt utifrån dess namn

File; Start; View

Välja ett objekt eller en ikon

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnamn

Dubbelklicka på ett objekt

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mappnamn

Högerklicka på ett objekt

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mappnamn

Minimera alla fönster och visa skrivbordet

Show desktop

Markera något om du inte vet vad det heter

Show numbers (Siffror visas på skärmen för varje objekt i det aktiva fönstret. Markera ett objekt genom att säga dess motsvarande siffra.)

Markera ett numrerat objekt

19 OK; 5 OK

Dubbelklicka på ett numrerat objekt

Double-click 19; Double-click 5

Högerklicka på ett numrerat objekt

Right-click 19; Right-click 5

Öppna en app

Open Paint; Open WordPad; Open appnamn

Växla till en öppen app

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to appnamn; Switch application

Stänga en app

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimera

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maximera

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Återställa

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Klippa ut

Cut that; Cut

Kopiera

Copy that; Copy

Klistra in

Paste

Ta bort

Delete that; Delete

Ångra

Undo that; Scratch that; Undo

Rulla i en riktning

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Rulla ett exakt avstånd i sidor

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Rulla ett exakt avstånd i andra enheter

Scroll up 5; Scroll down 7

Gå till ett fält i ett formulär eller en app

Go to fältnamn; Go to Subject; Go to Address; Go to cc


Kommandon för att använda musen

Om du vill Säg det här

Visa musrutnätet

Mousegrid

Flytta pekaren till mitten av valfri ruta i musrutnätet

Rutans nummer; 1; 7; 9

Markera en ruta i musrutnätet

Click rutans nummer

Markera ett objekt som du vill dra med musen

Numret på rutan där objektet visas mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark

Markera ett område i musrutnätet dit du vill dra objektet

Numret på rutan dit du vill dra objektet click; 4 click; 5 click; 6 click


Windows 7

Du kan skriva ut det här hjälpavsnittet och ha det som referens när du använder Windows Taligenkänning.

Hur använder jag Taligenkänning?

För att använda Taligenkänning är det första du måste göra att konfigurera det på din dator. När du är klar att använda Taligenkänning är det viktigt att du uttalar enkla, korta kommandon. Tabellen nedan innehåller några av de vanligaste kommandona.

Så här öppnar du Taligenkänning

  1. Öppna Taligenkänning genom att klicka på Start-knappen

    Bild av Start-knappen
    , Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och sedan på Windows Taligenkänning.

  2. Säg ”start listening” eller klicka på mikrofonknappen för att starta lyssningsläget.


Vanliga kommandon i Taligenkänning

Vanliga kommandon

Följande tabell innehåller några av de vanligaste kommandona i Taligenkänning. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Klicka på ett objekt utifrån dess namn

Click File; Start; View

Klicka på ett objekt

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnamn

Dubbelklicka på ett objekt

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click filnamn

Växla till ett öppet program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programnamn; Switch application

Rulla i en riktning

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Infoga ett nytt stycke eller en ny rad i ett dokument

New paragraph; New line

Markera ett ord i ett dokument

Select ord

Markera ett ord och börja korrigera det

Correct ord

Markera och ta bort särskilda ord

Delete ord

Visa en lista över kommandon som kan tillämpas

Vad kan jag säga?

Uppdatera listan över de röstkommandon som är tillgängliga

Refresh speech commands

Göra så att datorn lyssnar på dig

Start listening

Göra så att datorn slutar lyssna

Stop listening

Flytta mikrofonfältet i Taligenkänning

Move speech recognition

Minimera mikrofonfältet

Minimize speech recognition

Visa Windows Hjälp och support-innehåll om specifika åtgärder

How do I do something?

Säg till exempel ”How do I install a printer?” så visas en lista med hjälpavsnitt.

Observera att du bara kan använda det här kommandot om du använder Taligenkänning för amerikansk engelska. Mer information finns i Ange alternativ för tal.

Diktering

Kommandon vid textarbete

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning vid arbete med text. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Infoga en ny rad i dokumentet

New line

Infoga ett nytt stycke i dokumentet

New paragraph

Infoga en tabb

Tab

Infoga ordet för nästa kommando (du kan till exempel infoga ordet ”komma” i stället för skiljetecknet)

Literal ord

Infoga en siffras numeriska form

Numeral tal

Placera markören framför ett särskilt ord

Go to ord

Placera markören efter ett särskilt ord

Go after ord

Infoga inte ett blanksteg framför nästa ord

No space

Gå till början av meningen som markören finns i

Go to start of sentence

Go to the start of the paragraph the cursor is in

Go to start of paragraph

Gå till dokumentets början

Go to start of document

Gå till slutet av meningen som markören finns i

Gå till slutet av mening

Gå till slutet av stycket som markören finns i

Gå till slutet av stycke

Gå till det aktuella dokumentets slut

Gå till slutet av dokument

Markera ordet i det aktuella dokumentet

Select ord

Markera ett antal sammanhängande ord i det aktuella dokumentet

Select flera ord; Select ord through ord

Markera all text i det aktuella dokumentet

Select all

Markera ett antal ord före markören

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Markera ett antal ord efter markören

Select next 20 words; Select next 10 words

Markera den text du dikterade senast

Select that

Ta bort markeringen på skärmen

Clear selection

Skriva ordets första bokstav med versal

Caps ord

Skriva ordets alla bokstäver med versaler

All caps ord

Skriva ordets alla bokstäver med gemener

No caps ord

Ändra de följande antal orden till versaler

Change next 10 words to uppercase

Ändra ett visst antal efterföljande ord till gemener

Change next 10 words to lowercase

Ta bort föregående mening

Delete previous sentence

Ta bort nästa mening

Delete next sentence

Ta bort föregående stycke

Delete previous paragraph

Ta bort nästa stycke

Delete next paragraph

Ta bort den markerade eller senast dikterade texten

Delete that

Tangenter på tangentbordet

Kommandon för tangenter på tangentbordet

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning till att trycka på tangenter på tangentbordet. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Trycka på valfri tangent på tangentbordet

Press tangent; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

Trycka på vissa tangentbordstangenter utan att säga ”press” först

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Skiljetecken och specialtecken

Kommandon för skiljetecken och specialtecken

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning till att infoga skiljetecken och specialtecken. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill att detta ska visas Säg det här

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

Open double quote; Open quote

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

En dash

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Kontroller

Kommandon för att använda vanliga kontroller

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning till att utföra uppgifter i Windows. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Klicka på ett objekt genom att säga dess namn

File; Edit; View; Save; Bold

Klicka på ett objekt

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

Dubbelklicka på ett objekt

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mappnamn

Högerklicka på ett objekt

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mappnamn

Minimera alla fönster och visa skrivbordet

Visa skrivbord

Klicka på något som du inte vet namnet på

Show numbers (Siffror visas på skärmen för varje objekt i det aktiva fönstret. Klicka på ett objekt genom att säga motsvarande siffra.)

Klicka på ett numrerat objekt

19 OK; 5 OK

Dubbelklicka på ett numrerat objekt

Double-click 19; Double-click 5

Högerklicka på ett numrerat objekt

Right-click 19; Right-click 5

Windows

Kommandon för att arbeta med fönster

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning till att arbeta med fönster och program. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Öppna ett program

Open Paint; Open WordPad; Open programnamn

Växla till ett öppet program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programnamn; Switch application

Avsluta ett program

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimera

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maximera

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Återställa

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Klippa ut

Cut that; Cut

Kopiera

Copy that; Copy

Klistra in

Paste

Ta bort

Delete that; Delete

Ångra

Undo that; Scratch that; Undo

Rulla i en riktning

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Rulla ett exakt avstånd i sidor

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Rulla ett exakt avstånd i andra enheter

Scroll up 5; Scroll down 7

Gå till ett fält i ett formulär eller ett program

Go to fältnamn; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc

Klicka var som helst på skärmen

Kommandon för att klicka var som helst på skärmen

I följande tabell visas kommandon för att använda Taligenkänning till att klicka var som helst på skärmen. Text som visas med fetstil är avsedd som exempel, och du kan ersätta den efter behov.

Om du vill Säg det här

Visa musrutnätet

Mousegrid

Flytta muspekaren till mitten av valfri ruta

Numret eller numren för rutan; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Klicka på valfri ruta i musrutnätet

Click rutans nummer

Markera ett objekt som du vill dra med rutnätet

Numret eller numren för den ruta där objektet visas; 3, 7, 9 mark

Markera ett område dit du vill dra objektet med musrutnätet

Numret eller numren för den ruta dit du vill dra objektet; 4, 5, 6 click


Egenskaper

Artikel-id: 12427 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback