Vanliga frågor och svar om Internetanslutning

Jag kan inte ansluta till Internet med en mobildataanslutning


Starta om telefonen med SIM-kort isatt (telefonen läser in inställningarna från SIM-kortet) och prova din mobila dataanslutning, till exempel med appen Microsoft Edge.

Om du inte kan ansluta till Internet med en mobildataanslutning

 1. Aktivera mobildataanslutningen på telefonen.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM) och ställ in Dataanslutning .
 2. Kontrollera att dataroaming är aktiverat när du inte är i ditt hemnätverk.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM och välj Alternativ för dataroaming > Roaming (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM och välj alternativ för dataroaming).
 3. Se till att du inte har uppnått din datagräns.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Dataanvändning för att se dataförbrukningen. Lumia med Windows Phone 8: Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och starta appen Data Sense. Ändra Begränsa dataförbrukning i bakgrunden och/eller Begränsa dataförbrukning i bakgrunden vid roaming till Av.
 4. Kontrollera hos din mobiloperatör att du har ett aktivt mobildataabonnemang (Internetåtkomst) på ditt SIM-kort.

Om din mobila dataanslutning fortfarande inte fungerar kan du prova att ange de nya inställningarna manuellt

Om du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med telefonen eller om du har tillgång till din dator kan du prova att söka på nätet för att hitta Internetinställningarna för din mobiloperatör. Så här lägger du till inställningar manuellt:

Lumia med Windows 10:

 1. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar > Lägg till ett Internet-APN.

Lumia med Windows Phone 8:
 1. Alternativ 1 - Gå till Inställningar > åtkomstpunkt och tryck på +.
 2. Alternativ 2 - Gå till Inställningar > mobilnät+SIM > SIM-inställningar > SIM och tryck på lägg till APN för internet eller ställ in Manuell APN för Internet .

Min telefon har problem att ansluta till Wi-Fi-nätverk

 1. Starta om telefonen, kontrollera Wi-Fi-ikonen på telefonskärmen och flytta dig närmare en Wi-Fi-åtkomstpunkt för bättre signal.
 2. Se till att telefonen inte är i batterisparläge (Inställningar > System > Batterisparfunktion, Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion).
 3. Inaktivera Bluetooth-anslutningen på telefonen medan den är ansluten till Wi-Fi (Inställningar > Enheter > Bluetooth, Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > Bluetooth). Bluetooth och Wi-Fi använder samma frekvensintervall och kan störa varandra.
 4. Om du inte kan ansluta till ett nätverk som du har anslutit till tidigare, kan du prova med att ta bort nätverket från telefonen: Inställningar > Nätverk och trådlöst > trådlöst nätverk > hantera. Gå till Kända nätverk, håll ned fingret på nätverksnamnet och tryck på Ta bort. (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > trådlöst nätverk > hantera (avancerat). Gå till Kända nätverk, håll ned fingret på nätverksnamnet och tryck på Ta bort.) När du tar bort nätverket tar du även bort associerade inställningar på telefonen. Sedan trycker du på Wi-Fi-nätverket i listan över nätverk och försöker ansluta igen.
 5. Om det inte finns något SIM-kort i telefonen kan du prova att sätta i ett och kontrollera att du inte är i flygplansläge. Om det inte finns något SIM-kort i telefonen kanske vissa landsspecifika Wi-Fi-funktioner slutar fungera när telefonen inte känner till sin plats.
 6. Kontrollera om du kan ansluta med din telefon till ett annat Wi-Fi-nätverk (till exempel med Internetdelningsfunktionen på en annan telefon).
 7. Använd din mobildataanslutning och kontrollera om det finns ny programvara för telefonen: tryck på Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering. (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > telefonuppdatering.)

Om du har problem att ansluta till Wi-Fi-nätverket hemma

 1. Starta om din router (vissa routrar ska vara avstängda i 2 minuter för att tillåta bakgrundsuppdatering).
 2. Kontrollera att ditt lösenord i ett säkert nätverk på din telefon är korrekt konfigurerat och att telefonens säkerhetsinställningar matchar inställningarna för Wi-Fi-nätverket. Om du får ett felmeddelande om Ogiltigt lösenord kan du logga in på din trådlösa router och ändra driftläget 802.11b/g/n till enbart 802.11g. Starta sedan om routern och försök skapa en anslutning igen.
 3. Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk inte är konfigurerat att filtrera åtkomst utifrån enhetens MAC-adress. Om du använder MAC-baserad filtrering måste du ange telefonens MAC-adress i filterlistan. Telefonens MAC-adress finns i Inställningar > System > Om > Mer information (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > om > mer information). Den ska finnas under Enhetsinformation.
 4. Inaktivera andra aktiva nätverkstjänster, till exempel direktuppspelning av video och onlinespel.
 5. Gå till routerns supportsida för att kontrollera att den har den senaste inbyggda programvara installerad.

Om du har problem med att ansluta till offentliga surfpunkter

 1. Kontrollera om det behövs någon autentisering för den offentliga surfpunkten. Även om Wi-Fi-nätverket är öppet kanske du fortfarande behöver verifiera det med ett användarnamn och lösenord i telefonens webbläsare innan du kan få åtkomst till internet. Du kan också behöva verifiera igen om autentiseringen upphör. Koppla från och återanslut till Wi-Fi-nätverket i Inställningar > Nätverk och trådlöst > trådlöst nätverk (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > trådlöst nätverk) om inget autentiseringsmeddelande visas.
 2. För offentliga surfpunkter kanske redan maximalt antal användare är anslutna. Vänta ett tag och försök igen eller leta efter en annan surfpunkt.
Egenskaper

Artikel-id: 12497 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback