Hindra att telefonen startas om

Vi har upptäckt ett problem i vissa versioner av Windows Phone 8.1 som kan orsaka att en telefon startar om med jämna mellanrum. Vi har redan skapat en uppdatering som löst problemet för de flesta Windows Phone-enheter. Men vissa telefoner som inte har anslutit till Microsofts servrar behöver fortfarande installera uppdateringen.

Kontrollera först om det finns en tillgänglig uppdatering. Gå till applistan, tryck på Inställningar

Settings Icon
 > Uppdatering och sedan på Sök efter uppdateringar. Installera uppdateringen om det finns en.

Så här kontrollerar du och åtgärdar telefonen med hjälp av en app

  1. Ladda ned  appen för att stoppa omstart till telefonen, öppna den och följ sedan anvisningarna i appen. (Anslut till Wi-Fi för bästa resultat.)

  2. Appen visar något av dessa två resultat:

    • Din telefon är OK. Telefonen är åtgärdad och du behöver inte göra något mer.
    • Din telefon behöver åtgärdas. Följ stegen under Åtgärda telefonen med hjälp av en dator i det här avsnittet om appen inte kunde åtgärda den.
Egenskaper

Artikel-id: 12626 – senaste granskning 6 sep. 2016 – revision: 8

Feedback