Konfiguration och justering av tjänsten Server

En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i 314498 .

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

Även om tjänsten Windows Server är självkonfigurerande kan den konfigureras manuellt via Tjänster på Kontrollpanelen. Vanligtvis konfigureras serverparametrarna automatiskt ( de beräknas och anges) varje gång du startar Windows. Om du emellertid kör NET CONFIG SERVER i förening med växlarna /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT eller /HIDDEN visas de aktuella värdena för de automatiskt justerade parametrarna och skrivs till registret. När dessa parametrar har skrivits till registret är det inte möjligt att anpassa tjänsten Server med hjälp av Nätverk på Kontrollpanelen.


Om du lägger till eller tar bort systemminne, eller ändrar serverns storleksinställning (minimera/balansera/maximera), anpassas inte tjänsten Server automatiskt i Windows efter den nya konfigurationen. Om du exempelvis kör NET CONFIG SRV /SRVCOMMENT och sedan lägger till mer minne till datorn, ökas inte det beräknade värdet för automatiskt justerade poster.


Om du skriver NET CONFIG SERVER vid kommandoprompten utan ytterligare parametrar, lämnas den automatiska justeringen intakt, medan användbar konfigurationsinformation om servern visas.

Mer Information

Tjänsten Server stöder informationsnivåer som ger möjlighet att ange varje parameter för sig. I kommandot NET CONFIG SRV /HIDDEN används exempelvis informationsnivå 1016 för att ange den dolda parametern enbart. NET.EXE efterfrågar och anger informationsnivåerna 102 (dold, kommentar, användare och diskparametrar) och 502. Därigenom anges samtliga parametrar på informationsnivån permanent i registret. SRVMGR.EXE och Server på Kontrollpanelen efterfrågar och anger endast nivå 102 (inte nivå 502) när serverkommentaren ändras.


Administratörer som vill dölja att Windows-datorer visas i bläddringslistan eller ändra värdet för automatisk frånkoppling, bör göra dessa ändringar med hjälp av Regedt32.exe i stället för de motsvarigheter på kommandoraden som diskuteras ovan. Serverkommentaren kan redigeras med hjälp av beskrivningsfältet i Server-programmet på Kontrollpanelen eller i Serverhanteraren.

Lösning

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Så här återställer du parametrarna för LAN Manager-servern till standardvärdena eller konfigurerar om Windows för automatisk konfigurering av tjänsten Server.


 1. Starta registereditorn (Regedt32.exe).
 2. Gå till följande nyckel i trädet HKEY_LOCAL_MACHINE:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Ta bort alla poster utom följande:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  Size
  Obs! Det kan finnas andra poster här som är fast kodade. Ta inte bort dessa.
 4. Avsluta Registereditorn och starta om Windows.
Egenskaper

Artikel-id: 128167 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback