Hur man i Windows 95/98 felsöker enhetskonflikter med hjälp av enhetshanteraren.

Symptom


Beskrivning:
Enhetshanteraren kan användas för att lösa så kallade enhetskonflikter. Detta betyder att två enheter är konfigurerade för att använda samma resurser.
Om man använder hårdvara som måste konfigureras manuellt genom jumpers eller dip
switchar, se då hårdvarans dokumentation eller kontakta återförsäljaren för information om detta.

Lösning

Information:
För att starta enhetshanteraren, gör enligt följande:
1. Tryck på startknappen, inställningar och därefter kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på ikonen "system".
3. Klicka på fliken "enhetshanteraren".

Felsökning:
Om det är problem med enheter så markeras detta med följande symboler:
- Ett svart utropstecken i en gul cirkel. Detta betyder att den markerade enheten har problem.
Om man markerar den felaktiga enheten och väljer "egenskaper" finns det en beskrivning över problemet.

- Om enheten är markerad med ett rött kryss betyder detta att enheten är inaktiverad. Detta betyder att den finns fysiskt i systemet och att den upptar och använder systemets resurser men den är inte tillgänglig för att användas.

- Om enheten är markerad med ett blått "i" på en vit cirkel betyder detta att enheten har konfigurerats manuellt. Med detta menas att enheten inte använder de automatiska inställningar som Windows tilldelar. Detta betyder inte att enheten inte fungerar eller är inaktiverad.

Notera:
Vissa ljud och grafikkort rapporterar inte alla resurser som de använder till Windows. Detta betyder att Windows i vissa fall inte visa att det finns några konflikter i systemet även om så är fallet. Detta kan verifieras genom att inaktivera berörda ljudkort eller använda sig av en standard drivrutin för grafikkortet för att se om detta löser en eventuell konflikt. Detta är et
känt problem med S3 grafikkort och vissa Sound Blaster 16 ljudkort.

- När man markerar en enhet och klickar på egenskaper för denna får man ett egenskapsblad.
Under detta blad finns en eller flera flikar. Under alla omständigheter finns det ett "allmänt" blad med uppgifter om enheten och vilken status enheten har. Till exempel "enheten fungerar korrekt". Vissa enheter har flera flikar som tex. "inställningar", "resurser" och "drivrutin".
Det allra flesta enheter har även fliken "resurser". Det är under denna flik man kan tala om för enheten vilka resurser som den har tillåtelse att använda. I mittensektionen på denna flik finns en ruta med tillgängliga resurser för denna enhet. Längst ner finns en ruta där en eventuell konflikt beskrivs.

- Notera checkboxen "Använd automatiska inställningar". Om Windows detekterar enheten korrekt kommer denna checkbox att markeras och enheten bör fungera korrekt. Om det istället står att enheten använder "standard konfiguration" 0-9 kan det vara nödvändigt att ändra inställningar för denna enhet. Detta kan görtas på två sätt:
1. Använda en annan "standard konfiguration" dessa sträcker sig mellan 0-9.
2. Manuellt konfigurera enheten med lämpliga resurser. De resurser som är lämpliga för respektive enhet bör kontrolleras i dokumentationen eller kontrolleras med återförsäljaren.

För att manuellt ändra inställning för tex. Input/Output, gör enligt följande:
1. Markera den enhet som skall ändras och klicka på "egenskaper".
2. Klicka på fliken "resurser".
3. Se till att checkboxen "använd automatiska inställningar" inte är markerad.
4. Klicka på knappen "ändra inställning".
5. Välj lämplig Input/Output för enheten.
6. Tryck ok för att bekräfta gjorda ändringar och starta därefter om datorn.LÄNKAR:

Denna artikel är baserad på den amerikanska artikeln Q133240 i Microsoft
Knowledge Base och finns på adressen
Egenskaper

Artikel-id: 133240 – senaste granskning 30 dec. 2004 – revision: 1

Feedback