Rätta dubblerade IP-adresskonflikter på ett DHCP-nätverk

Gäller för: Windows

Om du har definierat en statisk IP-adress för en nätverksenhet kan det uppstå dubblerade IP-adresskonflikter på ett DHCP-nätverk. Visa Mer information. Lös det genom att konvertera nätverksenhet med en statisk IP-adress till en DHCP-klient. Eller du kan utesluta statisk IP-adress från DHCP-scope på DHCP-servern.

Mer information


Vanliga scenarier för dubbla IP-adresskonflikter

Scenario 1

En statisk IP-adress har definierats för en nätverksenhet, till exempel en skrivare. När du installerar en DHCP-server kan du duplicera IP-adress kan det uppstå konflikter mellan nätverksenheten och en DHCP-klientdator (som kör Windows för Workgroups eller Windows NT).

Scenario 2

Du ange manuellt statiska IP-adresser för nätverksenheter och datorer under ett nätverksfel länk till en DHCP-server. Konflikten uppstår när länken sedan återupprättats.