Min Lumia fungerar inte eller svarar inte som den ska

Prova dessa lösningar om din telefon till exempel startar om utan anledning, låser sig eller inte går att starta, om en app kraschar, om du har problem med ljudet eller om skärmen är tom:

1. Ladda telefonen


Ladda telefonen i minst 20 minuter.

2. Starta om telefonen


Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder. Släpp så startas telefonen om. Du kanske måste ställa in datum och tid på telefonen efter den här åtgärden.
Keys to press to perform soft reset

Om problemet kvarstår återställer du telefonen enligt anvisningarna nedan.

3. Återställ telefonenInnan du fortsätter med återställningen ser du till att telefonens batterinivå är över 50 %.
Om du vill kontrollera den återstående batterikapaciteten går du till Inställningar > System > Batterisparfunktion (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion). Om du inte kan se den eller om nivån är för låg laddar du telefonen i minst 20 minuter.

Återställ telefonen med hjälp av telefoninställningarna.
Välj Inställningar > System > Om > Återställ telefonen (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > Om > Återställ telefonen).

Om du inte kan komma åt telefoninställningarna följer du anvisningarna nedan:

  1. Koppla bort laddaren. Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar och tryck sedan omedelbart ned volymsänkningsknappen tills ett utropstecken (!) visas på telefonskärmen. Släpp volymsänkningsknappen.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Tryck på volym- och strömknapparna i följande ordning: volymhöjning, volymsänkning, strömknappen och volymsänkning.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Användare av Lumia 950 XL: de fysiska knappkombinationerna skiljer sig något jämfört med andra Lumia-telefoner.

  3. Vänta tills telefonen har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i upp till 5 minuter, sedan blir skärmen blank i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.
  4. Gå genom den ursprungliga telefoninstallationen. Kontrollera att datum och tid har ställts in korrekt. Välj Inställningar > Tid och språk > Datum och tid (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > datum+tid).

Egenskaper

Artikel-id: 13389 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 5

Feedback