Originaltillbehör

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör till enheten. Mer information finns på www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktiska regler för tillbehör

  • Förvara tillbehören utom räckhåll för små barn.
  • När du drar ut nätkabeln för ett tillbehör ska du alltid dra i kontakten, inte i kabeln.
  • Kontrollera regelbundet att tillbehör som har installerats i ett fordon sitter fast och fungerar ordentligt.
  • Installation av avancerade biltillbehör får endast utföras av kvalificerad personal.

Batteri

Information om samtalstid och passningstid finns i användarhandboken som medföljer den mobila enheten.


För Taiwan: I enlighet med artikel 12 och 14 i NCC Administrative Regulations om telekomenheter:

Utan medgivande från National Communications Commission (NCC) har inga företag eller användare rätt att ändra frekvensen, förstärka överföringseffekten eller ändra de ursprungliga egenskaperna eller prestandan hos godkända energisnåla radiofrekvensenheter.

Sådana enheter får inte påverka flygsäkerheten eller störa lagliga kommunikationsenheter. Om detta upptäcks måste användaren omedelbart sluta använda enheten.

Dessa juridiska uttalanden gäller radiokommunikationsenheter enligt Telecommunications Act. Energisnåla radiofrekvensenheter måste kunna stå emot störningar från lagliga kommunikationsenheter eller enheter som utstrålar ISM-radiovågor.Egenskaper

Artikel-id: 13747 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback