Vad är sidan Senaste aktivitet för någonting?


På sidan Senaste aktivitet hittar du information om när och var du använt ditt Microsoft-konto de senaste 30 dagarna. I det ingår alla gånger som du loggat in på ditt konto, oavsett om du använde en webbläsare, din telefon, en e-postapp, en app från tredje part eller någon annan metod. Se din senaste aktivitet.

Vilken information är tillgänglig?

För varje aktivitet visas datum och tid, plats och typ av aktivitet på sidan Senaste aktivitet. Tänk på att om du använder en mobil enhet är platsen kanske inte pålitlig. Det beror på att mobiltelefontjänster dirigerar din aktivitet via olika platser. Det kan göra att det ser ut som om du har loggat in från en plats där du inte har varit.

Du kan klicka på en aktivitet för att utöka den och se mer information, bland annat:

  • IP-adressen för den enheten där aktiviteten inträffade
  • Vilken typ av enhet eller operativsystem som användes
  • Vilken webbläsare eller typ av app som användes (i tillämpliga fall)

Hur använder jag den här sidan?

Vi lägger märke till hur du brukar använda ditt konto och meddelar dig direkt om vi tycker något verkar vara onormalt. Vi delar upp din aktivitet i två grupper på den här sidan: Ovanlig aktivitet och Senaste aktivitet.


Hantera ovanlig aktivitet

Om du ser att det finns ovanlig aktivitet i ditt konto ska vi redan ha meddelat dig om det via e-post. Granska sessionen och välj Det var jag eller Det var inte jag.

När du meddelar oss att du inte känner igen en aktivitet är det möjligt att en hackare eller en användare som vill vålla skada har fått åtkomst till ditt konto. När du väljer Det var inte jag vägleder vi dig igenom olika steg för att skydda ditt konto. Vi ber dig till exempel ändra ditt lösenord och uppdatera din säkerhetsinformation.

Låt oss veta att det var du när vi flaggar en aktivitet som ovanlig av misstag. Det kan till exempel hända om du använder ditt konto när du är på en resa, skaffar en ny enhet eller låter en app logga in som dig.

Hantera din senaste aktivitet

Du bör känna igen de flesta av kontoaktiviteterna i det här avsnittet. Om du vet att du inte låg bakom en aktivitet eller ser ett misstänkt mönster (som flera inloggningsförsök eller profiländringar som du inte gjort) kan du alltid låta oss veta det genom att välja Skydda ditt konto.

Vad gör jag om aktiviteter jag gjort nyligen inte visas?

Du kanske märker att vi inte spårar allt du gör med ditt konto på den här sidan. Vi försöker lägga fokus på de mest väsentliga händelserna för att skydda ditt konto. Det kan till exempel innebära att om du loggar in från samma enhet och plats flera gånger i följd, så spårar vi kanske bara den första gången. På liknande sätt, om du markerar kryssrutan för att fortsätta vara inloggad spårar vi inte vanliga aktiviteter förrän något förändras.

Vilka är de olika sessionstyperna?

I den här tabellen beskrivs alla aktiviteter som spåras på sidan Senaste aktivitet.

 Sessionstyp Vad det betyder
Konto har skapats  Ett Microsoft-konto har skapats.
Kontonamnet har ändratsDet namn som identifierar dig i Microsofts produkter och tjänster har ändrats.
Ytterligare verifiering har begärtsSom ett extra autentiseringssteg har du fått en säkerhetskod via sms, e-post eller en autentiseringsapp.
Alias har lagts till
Alias har tagits bort
Primärt alias har ändrats
Ett alias är en extra e-postadress som använder samma inkorg, kontaktlista och kontoinställningar som ditt primära alias (e-postadress) för ditt Microsoft-konto. Läs mer om alias.
All säkerhetsinformation har markerats för borttagningSäkerhetsinformation för ditt konto (till exempel alternativa e-postadresser, telefonnummer och autentiseringsappar) har schemalagts för borttagning. Läs mer om hur du byter säkerhetsinformation.
Alternativ e-postadress har lagts till
Alternativ e-postadress har tagits bort
App för identitetsverifiering har lagts till
App för identitetsverifiering har tagits bort
Telefonnummer har lagts till
Telefonnummer har tagits bort
Återställningskod har lagts till
En del av säkerhetsinformationen för ditt konto har lagts till eller tagits bort. Läs mer om säkerhetsinformation.
Applösenord har skapats
Applösenord har tagits bort
Applösenord används för appar eller enheter som inte har stöd för tvåstegsverifiering. Läs mer om applösenord.
Ogiltigt lösenord har angettsNågon försökte logga in på ditt Microsoft-konto med fel lösenord. Vi tillät inte den här inloggningen. (Du kanske hade glömt ditt lösenord, eller så kan det ha varit någon som försökte komma åt ditt konto.)
Lösenordet har ändratsLösenordet till ditt Microsoft-konto har ändrats. Om det inte var du bör du återställa ditt lösenord.
Lösenordet har återställtsLösenordet till ditt Microsoft-konto har återställts.
Ett program fick kontoåtkomstDu tillät ett annat program komma åt ditt Microsoft-konto.
Profilinformation har ändratsProfilinformation, som ditt namn, födelsedatum, kön, land/region eller postnummer, har ändrats. Uppdatera din profilinformation.
Inloggning blockerad (konto komprometterat)Vi tror någon försökte komma åt ditt Microsoft-konto. Vi begärde ytterligare verifiering och en lösenordsändring.
Inloggning blockerad (konto tillfälligt avstängt)Vi upptäckte misstänkt aktivitet i ditt konto och begärde ytterligare verifiering för att komma åt det igen.
Lyckad inloggningNågon har loggat in på ditt Microsoft-konto med rätt lösenord. (Det var förmodligen du.)
Tvåstegsverifiering aktiverades
Tvåstegsverifiering inaktiverades
Med tvåstegsverifiering bekräftas din identitet på två sätt när du loggar in. Du kan aktivera eller inaktivera det när du vill. Läs mer om tvåstegsverifiering.
Ovanlig aktivitet upptäcktNågon har loggat in på ditt konto med rätt lösenord, men från en plats eller enhet som vi inte kände igen. Vi skickade ett meddelande till dig och begärde en extra säkerhetskontroll. (Det var kanske du, men vi var inte säkra.)

E-postprotokoll

E-postappar och tjänster för webbaserad e-post använder olika protokoll och kommunikationsformat för att komma åt ditt konto. Det kan hända att ett eller flera av följande protokoll visas i din senaste aktivitet:

Exchange ActiveSync: Synkroniserar e-post, kalendrar och kontakter mellan dina enheter och ditt Outlook.com-konto.

Post Office Protocol 3 (POP3): Låter en app eller tjänst komma åt e-postmeddelanden i din inkorg.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Låter en app eller tjänst skicka e-post.

Internet Message Access Protocol (IMAP): Låter en app eller tjänst komma åt all e-post (i alla mappar) och synkronisera e-post mellan dina enheter.


Egenskaper

Artikel-id: 13782 – senaste granskning 7 nov. 2016 – revision: 5

Feedback