Tilläggslicensvillkor för Internet Explorer 11

Information om vilka licensvillkor som gäller för din version av programvaran finns nedan.

De här tilläggslicensvillkoren gäller för Internet Explorer 11 för Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows Server 2012 R2:

Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess dotterbolag) licensierar det här tillägget till dig. Om du har licens för att använda Windows 8.1- eller Windows Server 2012 R2-programvaran (för vilka detta tillägg gäller) ("programvaran"), kan du använda detta tillägg. Du kan använda ett exemplar av detta tillägg med varje giltig, licensierad kopia av programvaran. Du får inte använda tillägget om du inte har en licens för programvaran. Licensvillkoren för programvaran gäller för din användning av detta tillägg. Microsoft tillhandahåller supporttjänster för tillägget enligt informationen i support.microsoft.com/common/international.aspx.

Dessa tilläggslicensvillkor gäller för Internet Explorer 11 för Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:

Microsoft Corporation (eller något av dess dotterbolag, beroende på var du bor) licensierar det här tillägget till dig. Om du har licens för att använda Windows 7 Service Pack 1- eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1-programvaran (för vilka detta tillägg gäller) ("programvaran"), kan du använda detta tillägg. Du får inte använda tillägget om du inte har en licens för programvaran. Du kan använda detta tillägg med varje giltigt, licensierat exemplar av programvaran. Microsoft tillhandahåller supporttjänster för denna programvara enligt informationen i support.microsoft.com/common/international.aspx.
I följande licensvillkor beskrivs ytterligare användningsvillkor för tillägget. Dessa villkor och licensvillkoren för programvaran gäller för din användning av tillägget. Om det finns en konflikt gäller dessa tilläggslicensvillkor.

Genom att använda tillägget godkänner du villkoren i licensavtalet. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att använda tillägget.

INTERNETBASERADE TJÄNSTER.
Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan när som helst ändras eller avbrytas.

Godkännande av Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Internet Explorer 11 ansluter via Internet till datorsystem hos Microsoft eller en tjänstleverantör. I vissa fall får du inget separat meddelande när dessa anslutningar sker. Du kan stänga av de här funktionerna eller låta bli att använda dem.  Genom att använda de här funktionerna godkänner du att den här informationen överförs. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

  • Uppdatering av sökleverantör. Efter installationen laddar programvaran ned en uppdatering till de data som finns på din dator om sökleverantörer. Uppdateringen uppgraderar dina leverantörer med de senaste funktionerna, till exempel nya ikoner och sökförslag. Detta är en engångsuppdatering, men om det inte går att ladda ned uppdateringen helt försöker programmet utföra uppdateringen flera gånger.


Egenskaper

Artikel-id: 13783 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 1

Feedback