Tangentbordsgenvägar i appar

Windows 10

Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för.

I flera appar, till exempel Foton, Groove och Kartor, visas genvägar i ett skärmtips om du håller muspekaren över en knapp. I andra appar som Paint, WordPad och Office visas tangentbordsgenvägar för olika kommandon när du trycker på Alt eller F10. Om en bokstav är understruken på en meny kan du trycka på Alt och den understrukna tangenten samtidigt i stället för att välja alternativet på menyn. Om du till exempel vill skapa en ny bild i Paint kan du trycka på Ctrl + N.

Här är vanliga tangentbordsgenvägar i några av Microsoft-apparna som medföljer Windows 10. Detta omfattar Microsoft Edge, Kalkylatorn, Spelfältet, Groove, Kartor, Paint, Foton, Film & TV och WordPad.


Tangentbordsgenvägar för Microsoft Edge


Tryck påOm du vill
Ctrl + D
Lägga till den aktuella webbplatsen bland favoriterna eller i läslistan
Ctrl + I
Öppna fönstret för favoriter
Ctrl + J
Öppna fönstret för nedladdningar
Ctrl + H
Öppna historikfönstret
Ctrl + P
Skriva ut den aktuella sidan
Ctrl+F
Söka på sidan
Alt+C
Öppna Cortana
Ctrl + Skift + R
Aktivera läsvyn
Ctrl + TÖppna en ny flik
Ctrl + Skift + TÖppna den senast stängda fliken på nytt
Ctrl + W eller Ctrl + F4Stänga den aktiva fliken
Ctrl + KDuplicera en flik
Ctrl + NÖppna ett nytt fönster
Ctrl + Skift + PÖppna ett nytt fönster med InPrivate-surfning
Ctrl+TabbGå till nästa flik
Ctrl + Skift + TabbGå till föregående flik
Ctrl + 1, 2, 3 och så vidareVäxla till ett visst fliknummer
Ctrl + 9Gå till den sista fliken
Ctrl+plustecken (+)Zooma in (25 %)
Ctrl+minustecken (-)Zooma ut (25 %)
Ctrl+0Återställa zoomnivån
Backsteg eller Alt+VänsterpilGå bakåt
Alt+HögerpilGå framåt
F5 eller Ctrl+RUppdatera sidan
EscAvbryta inläsningen av sidan
Ctrl+L eller F4 eller Alt+DMarkera adressfältet
Ctrl+Skift+LÖppna en sökning i adressfältet på en ny flik
Ctrl+EÖppna en sökfråga i adressfältet
Ctrl+ReturLägga till www. i början och .com i slutet av den text som står i adressfältet
Ctrl + klickaÖppna en länk på en ny flik
Ctrl + Skift + klickaÖppna länken på en ny flik och växla till den fliken
Alt + Skift + klickaÖppna en länk i ett nytt fönster 
Ctrl + Skift + M Börja skapa webbanteckningar
Ctrl + Alt + M Kopiera det markerade innehållet i en webbanteckning
F12Öppna F12-utvecklingsverktyg  
Ctrl + U Visa källa
F6 Växla fokus mellan en webbsidas innehåll och adressfältet
F7 Aktivera textmarkörläge för den aktiva fliken
Ctrl + Skift + Delete Visa kontroller för att radera webbdata


Tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn


Tryck påOm du vill
Alt + 1
Växla till standardläge
Alt + 2
Växla till avancerat läge
Alt+3
Växla till programmerarläge
Ctrl + M
Lagra i minnet
Ctrl + P
Addera i minnet
Ctrl + Q
Subtrahera från minnet
Ctrl + R
Återkalla från minnet
Ctrl + L
Rensa minnet
F9Välja ±
RVälja 1/x
@Beräkna kvadratroten
DeleteVälja CE
Ctrl + HAktivera eller inaktivera beräkningshistorik
UppåtpilFlytta uppåt i historik
NedåtpilFlytta nedåt i historik
Ctrl + Skift + DRensa historik
F3Välja DEG i avancerat läge
F4Välja RAD i avancerat läge
F5Välja GRAD i avancerat läge
Ctrl + GVälj 10x i avancerat läge
Ctrl + OVälja cosh i avancerat läge
Ctrl + SVälja sinh i avancerat läge
Ctrl + TVälja tanh i avancerat läge
Skift+SVälja sin-1 i avancerat läge
Skift+OVälja cos-1 i avancerat läge
Skift+TVälja tan-1 i avancerat läge
Ctrl + YVälja y√x i avancerat läge
DVälja Mod i avancerat läge
LVälja log i avancerat läge
MVälja dms i avancerat läge
Välja ln i avancerat läge
Ctrl + NVälj ex i avancerat läge
OVälja cos i avancerat läge
PVälja Pi i avancerat läge
QVälj x2 i avancerat läge
SVälja sin i avancerat läge
TVälja tan i avancerat läge
VVälja F-E i avancerat läge
Välja Exp i avancerat läge
Y, ^Välj xy i avancerat läge
#Välj x3 i avancerat läge
;Välja Int i avancerat läge
!Välja n! i avancerat läge
F2Välja DWORD i programmerarläge
F3Välja WORD i programmerarläge
F4Välja BYTE i programmerarläge
F5Välja HEX i programmerarläge
F6Välja DEC i programmerarläge
F7Välja OCT i programmerarläge
F8Välja BIN i programmerarläge
F12Välja QWORD i programmerarläge
A-FVälja A-F i programmerarläge
JVälja RoL i programmerarläge
KVälja RoR i programmerarläge
< Välja Lsh i programmerarläge  
>Välja Rsh i programmerarläge
%Välja Mod i programmerarläge
|Välja Or i programmerarläge
^Välja Xor i programmerarläge
~Välja Not i programmerarläge
&Välja And i programmerarläge
BlankstegVäxla bitvärdet i programmerarläge


Tangentbordsgenvägar för Spelfältet


Tryck påOm du vill
Windows-tangenten + G
Öppna Spelfältet när ett spel är öppet
Windows-tangenten  + Alt + G
Spela in de senaste 30 sekunderna
Windows-tangenten  + Alt + R
Starta eller stoppa inspelningen
Windows-tangenten  + Alt + Print Screen
Ta en skärmbild av spelet
Windows-tangenten  + Alt + T
Visa/dölja inspelningstimern


Tangentbordsgenvägar i Groove


 Tryck på Om du vill
 Ctrl + P Spela upp eller pausa
 Ctrl + F Hoppa till nästa låt
 Ctrl + B Starta om den aktuella låten/hoppa till föregående
 F9 Volym upp
 F8 Volym ned
 F7 Ljud av
 Ctrl + Retur Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
 Ctrl + A Markera allt
 Delete Ta bort markerade objekt
 Ctrl + Skift + P Spela upp markerade objekt
 Ctrl + T Upprepa på eller av
 Ctrl + H Blanda på eller av
 Ctrl + Q Söka


Tangentbordsgenvägar för Kartor


 Tryck på Om du vill
PiltangenternaPanorera kartan åt något håll
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -)Zooma in eller ut
Ctrl + Vänsterpil eller HögerpilRotera
 Ctrl + Uppåtpil eller NedåtpilLuta
Plustangenten (+) eller minustangenten (-)Zooma in eller ut i vyn Städer i 3D
PgUp eller PgDnFlytta längre ifrån eller närmare i vyn Städer i 3D
Ctrl + YVäxla mellan satellitvy och gatuvy
Ctrl + HomeCentrera kartan på den aktuella platsen
Ctrl + DHämta vägbeskrivning
Ctrl + FSöka
Ctrl + MMinimera den aktiva fliken
Ctrl + PSkriva ut
Ctrl + TVisa eller dölja trafik
BackstegGå bakåt
Ctrl + HDela
Ctrl + LFlytta fokus på kartan
Ctrl + WStänga den aktiva fliken
Ctrl + TabbGå till nästa flik
Ctrl + Skift + TabbGå till föregående flik
Ctrl + SVisa eller dölja Streedside
Ctrl + CKopiera till Urklipp


Tangentbordsgenvägar för Film & TV


 Tryck på Om du vill
 Alt + ReturSpela upp i helskärm
 EscStänga helskärm
 ReturVälj något som är i fokus
Blanksteg
eller
Ctrl + P
Spela upp eller pausa (när en video är i fokus)
Alt + Vänsterpil
eller
Windows-tangenten  + Backsteg 
Gå bakåt
Ctrl + TAktivera eller inaktivera upprepningsläge
F7Stänga av ljudet
F8Volym ned
F9Volym upp 


Tangentbordsgenvägar för Paint


Tryck påOm du vill
F11
Visa en bild i helskärmsläge
F12
Spara bilden som en ny fil
Ctrl + A
Markera hela bilden
Ctrl + B
Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + C
Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl+E
Öppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + G
Visa eller dölja stödlinjer
Ctrl + I
Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl+NSkapa en ny bild
Ctrl + OÖppna en befintlig bild
Ctrl + PSkriva ut en bild
Ctrl + RVisa eller dölja linjalen
Ctrl + SSpara ändringarna i en bild
Ctrl + UStryka under den markerade texten
Ctrl+VKlistra in en markering från Urklipp
Ctrl + WÖppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl + XKlippa ut en markering
Ctrl + YGöra om en ändring
Ctrl + ZÅngra en ändring
Ctrl+plustecken (+)Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl+minustecken (-)Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + PgUpZooma in
Ctrl + PgDnZooma ut
Alt + F4Stänga en bild och fönstret i Paint
HögerpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
VänsterpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
NedåtpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
UppåtpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Skift + F10Visa snabbmenyn


Tangentbordsgenvägar för Foton


Tryck påOm du vill
Blanksteg (i Samling)
Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
Retur (från markeringsläget)
Markera ett objekt i markeringsläget
Blanksteg (när du visar ett foto)
Visa eller dölja kommandon
Blanksteg (när du visar ett videoklipp)
Spela upp eller pausa videoklippet
Piltangenterna (i Samling)
Skrolla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
Vänster- eller Högerpil (på ett enskilt objekt eller i ett bildspel)
Visa nästa eller föregående objekt
Piltangenter (på ett zoomat foto)
Flytta inom fotot
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -)Zooma in eller ut när du visar ett foto
Ctrl + 0Återställa zoomningen på ett foto
EscGå tillbaka till föregående skärm
Ctrl + SSpara
Ctrl + PSkriva ut
Ctrl+C Kopiera
Ctrl+R (visning eller redigering)Rotera ett foto
E (när du visar ett foto)Förbättra ett foto
Ctrl + Z (redigering)Ångra ändringar
Ctrl + Y (redigering)Gör om ändringar
Ctrl + / (redigering)Visa original
Skift + piltangenterna Ändra storlek på området för beskärning eller selektivt fokus
Ctrl+piltangenterna Flytta området för beskärning eller selektivt fokus  
F5 (när du visar ett objekt)Starta ett bildspel
Alt + ReturVisa filinformation
Ctrl + LAnge som låsskärm
Ctrl + N (i vyn Album) Skapa ett nytt album
Ctrl + R (i vyn Album) Ta bort album
Ctrl + D Lägga till markerade objekt i album
Ctrl + U Ta bort markerade objekt från album


Tangentbordsgenvägar för WordPad


Tryck påOm du vill
F3
Söka efter nästa instans av texten i dialogrutan Sök
F12
Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl + 1
Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl+2
Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl + 5
Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl + A
Markera allt
Ctrl + B
Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + CKopiera en markering till Urklipp
Ctrl + DInfoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl+ECentrera texten
Ctrl+FSöka efter text i ett dokument
Ctrl + HErsätta text i ett dokument
Ctrl + IÄndra den markerade texten till kursiv
Ctrl + JMarginaljustera texten
Ctrl + LVänsterjustera texten
Ctrl + NSkapa ett nytt dokument
Ctrl + OÖppna ett befintligt dokument
Ctrl + PSkriva ut ett dokument
Ctrl + RHögerjustera texten
Ctrl + SSpara ändringarna i ett dokument
Ctrl + UStryka under den markerade texten
Ctrl+VKlistra in en markering från Urklipp
Ctrl+XKlippa ut en markering
Ctrl + YGöra om en ändring
Ctrl+ZÅngra en ändring
Ctrl+Likhetstecken (=)Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl+Skift+Likhetstecken (=)Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl+Skift+Större än (>)Öka teckenstorleken
Ctrl+Skift+Mindre än (<)Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + AÄndra så att alla tecken blir versaler
Ctrl+Skift+LÄndra punktlistan
Ctrl+VänsterpilFlytta markören ett ord åt vänster
Ctrl+HögerpilFlytta markören ett ord åt höger
Ctrl + UppåtpilFlytta markören till föregående rad
Ctrl+NedåtpilFlytta markören till nästa rad
Ctrl+HomeFlytta till början av dokumentet
Ctrl+EndFlytta till slutet av dokumentet
Ctrl + PgUpFlytta en sida uppåt
Ctrl + PgDnFlytta en sida nedåt
Ctrl + DeleteTa bort nästa ord
Alt + F4Stänga WordPad
Skift + F10Visa snabbmenyn

Andra tangentbordsgenvägar

Windows 8.1


Följande tangentbordsgenvägar finns tillgängliga i Windows 8.1

Tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn.

Tryck på
Om du vill
F1
Öppna hjälpen för Kalkylatorn
F2
Redigera beräkningshistoriken
Alt+1
Växla till standardläge
Alt+2
Växla till avancerat läge
Alt+3
Växla till programmerarläge
Alt+4
Växla till statistikläge
Alt+C
Öppna datumberäkningar
Ctrl+E
Öppna datumberäkningar
Ctrl + H
Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik
Ctrl + L
Trycka på MC-knappen
Ctrl + M
Trycka på MS-knappen
Ctrl + P
Trycka på M+-knappen
Ctrl + Q
Trycka på M+-knappen
Ctrl + R
Trycka på MR-knappen
Ctrl + U
Öppna enhetskonvertering
Ctrl + Skift + D
Rensa beräkningshistoriken
F9
Trycka på +/--knappen
R
Trycka på 1/×-knappen
@
Trycka på kvadratrotsknappen
Del
Trycka på CE-knappen
Uppåtpil
Flytta uppåt i beräkningshistoriken
Nedåtpil
Flytta nedåt i beräkningshistoriken
Esc
Trycka på C -knappen eller sluta redigera beräkningshistoriken
Retur
Räkna om beräkningshistoriken efter redigering
F3
Välja Grader i avancerat läge
F4
Välja Radianer i avancerat läge
F5
Välja Gon i avancerat läge
Ctrl+B
Trycka på knappen 3√x i avancerat läge
Ctrl + G
Trycka på knappen 10x i avancerat läge
Ctrl + O
Trycka på cosh-knappen i avancerat läge
Ctrl + S
Trycka på sinh-knappen i avancerat läge
Ctrl + T
Trycka på tanh-knappen i avancerat läge
Ctrl + Y
Trycka på y√x-knappen i avancerat läge
D
Trycka på Mod-knappen i avancerat läge
I
Trycka på Inv-knappen i avancerat läge
L
Trycka på log-knappen i avancerat läge
M
Trycka på dms-knappen i avancerat läge
N
Trycka på ln-knappen i avancerat läge
O
Trycka på cos-knappen i avancerat läge
P
Trycka på pi-knappen i avancerat läge
Q
Trycka på x^2-knappen i avancerat läge
S
Trycka på sin-knappen i avancerat läge
T
Trycka på tan-knappen i avancerat läge
V
Trycka på F-E-knappen i avancerat läge
X
Trycka på Exp-knappen i avancerat läge
Y
Trycka på x^y-knappen i avancerat läge
#
Trycka på x^3-knappen i avancerat läge
;
Trycka på Int-knappen i avancerat läge
!
Trycka på n!-knappen i avancerat läge
F2
Välja Dword i programmerarläge
F3
Välja Word i programmerarläge
F4
Välja Byte i programmerarläge
F5
Välja Hex i programmerarläge
F6
Välja Dec i programmerarläge
F7
Välja Oct i programmerarläge
F8
Välja Bin i programmerarläge
F12
Välja Qword i programmerarläge
A–F
Trycka på A–F-knapparna i programmerarläge
J
Trycka på RoL-knappen i programmerarläge
K
Trycka på RoR-knappen i programmerarläge
<
Trycka på Lsh-knappen i programmerarläge
>
Trycka på Rsh-knappen i programmerarläge
%
Trycka på Mod-knappen i programmerarläge
|
Trycka på Or-knappen i programmerarläge
&
Trycka på And-knappen i programmerarläge
Blanksteg
Växla bitvärdet i programmerarläge
A
Trycka på Medel-knappen i statistikläge
Ctrl + A
Trycka på Kvadratmedelvärde-knappen i statistikläge
S
Trycka på Sum-knappen i statistikläge
Ctrl + S
Trycka på Kvadratsumma-knappen i statistikläge
T
Trycka på Standardavvikelse-knappen i statistikläge
Ctrl + T
Trycka på Inverterad standardavvikelse-knappen i statistikläge
D
Trycka på CAD-knappen i statistikläge


Tangentbordsgenvägar för Kalender

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Kalender.

Tryck påOm du vill
Ctrl+1 eller Ctrl+D
Visa dagsvyn
Ctrl+2 eller Ctrl+O
Visa arbetsveckovyn
Ctrl+3 eller Ctrl+W
Visa veckovyn
Ctrl+4 eller Ctrl+M
Visa månadsvyn
Ctrl + T eller HomeGå till i dag
Page upGå till föregående månad i månadsvyn
 
Gå till föregående vecka i veckovyn
 
Gå till föregående två dagar i dagsvyn
Ctrl + HGå till föregående månad i månadsvyn
 
Gå till föregående vecka i veckovyn
 
Gå till föregående två dagar i dagsvyn
Page downGå till föregående månad i månadsvyn
 
Gå till föregående vecka i veckovyn
 
Gå till föregående två dagar i dagsvyn
Ctrl + JGå till föregående månad i månadsvyn
 
Gå till föregående vecka i veckovyn
 
Gå till föregående två dagar i dagsvyn
HögerpilI en vy – gå till nästa dag
VänsterpilI en vy – gå till föregående dag
NedåtpilI en vy – gå till nästa timme
UppåtpilI en vy – gå till föregående timme
EscGå bakåt
Ctrl + SSpara eller skicka aktiviteten
Ctrl + P, använd Uppåtpil och Nedåtpil för att markeraSvara på en aktivitet
Ctrl + DTa bort en aktivitet


Tangentbordsgenvägar för E-post

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen E-post.

Tryck påOm du vill
Ctrl + R
Svara
Ctrl+Skift+R
Svara alla
Ctrl+F
Vidarebefordra
Ctrl + M
Flytta ett objekt till en annan mapp
Ctrl + JVäxla mellan att markera ett meddelande som skräppost eller inte skräppost
Ctrl + Skift + UVisa alla olästa meddelanden
Ctrl + Skift + AVisa alla meddelanden
Ctrl + Skift + EVisa mappalternativ
Ctrl + UMarkera som oläst
Ctrl + QMarkera som läst
Ctrl+AMarkera alla meddelanden
InfogaVäxla mellan att flagga och ta bort flagga för meddelanden
Ctrl + NNytt meddelande
F5Synkronisera
Alt + BFlytta fokus till knappen Hemlig kopia
Alt+CFlytta fokus till knappen Kopia

Acceptera
Alt+DNeka
Alt+YFlytta fokus till knappen Till

Preliminärt
Alt+VÖppna inbjudningen i kalendern
Alt+SSkicka e-post
Alt + iBifoga fil
Ctrl + Skift + FVälja ett teckensnitt
Ctrl + BlankstegRensa formatering
Ctrl + YGöra om
F4Göra om
Ctrl + [Öka teckenstorleken en punkt
Ctrl + ]Minska teckenstorleken en punkt
Ctrl + Skift + ,Öka teckenstorleken
Ctrl+KLägga till en länk
Ctrl+ECentrera
Ctrl + LVänster
Ctrl + RHöger
Ctrl+Skift+LPunkter
Ctrl + MDra in när texten är markerad
Ctrl + Skift + MDra ut
Tabb eller Skift + TabbDra in/dra ut när texten är markerad eller när en lista har fokus
Ctrl + 'Akut accent
Ctrl + ,Cedilj
Ctrl+Skift+6Cirkumflex
Ctrl + Skift + ;Dieresis
Ctrl + ` Grav accent
Ctrl+Skift+7Ligatur
Ctrl+Skift+2Ring 
Ctrl + /Framåtaccent
Ctrl + Skift + `Tilde
Alt+Ctrl+Skift+1Upp och nedvänt utropstecken
Alt + Ctrl + Skift + /Upp och nedvänt frågetecken


Tangentbordsgenvägar för Kontakter

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Kontakter.

Tryck påOm du vill
Ctrl + N
Lägga till en kontakt
Ctrl + S
Spara ändringarna
Ta bort
Ta bort en kontakt
Ctrl+F
Göra en kontakt till en favorit
Ctrl+Skift+1Fästa en kontakt på Start
EscGå bakåt 
HomeGå till början av kontaktlistan
Page downGå framåt i kontaktlistan
Page up Gå bakåt i kontaktlistan
End Gå till slutet av kontaktlistan


Tangentbordsgenvägar för Meddelanden

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Meddelanden.

Tryck påOm du vill
Ctrl + N
Starta en ny konversation
Ctrl + N
Välja personer
Ctrl+E
Välja en uttryckssymbol
Ctrl + >
Nästa konversation
Ctrl + <Föregående konversation


Tangentbordsgenvägar för Paint

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Paint.

Tryck påOm du vill
F1
Öppna hjälpen för Paint
F11
Visa en bild i helskärmsläge
F12
Spara bilden som en ny fil
Ctrl+A
Markera hela bilden
Ctrl+BÄndra den markerade texten till fet
Ctrl+CKopiera en markering till Urklipp
Ctrl+EÖppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + GVisa eller dölja stödlinjer
Ctrl + IÄndra den markerade texten till kursiv
Ctrl+NSkapa en ny bild
Ctrl + OÖppna en befintlig bild
Ctrl + PSkriva ut en bild
Ctrl + RVisa eller dölja linjalen
Ctrl + SSpara ändringarna i en bild
Ctrl + UStryka under den markerade texten
Ctrl+VKlistra in en markering från Urklipp
Ctrl+WÖppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl+XKlippa ut en markering
Ctrl + YGöra om en ändring
Ctrl + ZÅngra en ändring
Ctrl+plustecken (+)Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl+minustecken (-)Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + PgUpZooma in
Ctrl + PgDnZooma ut
Alt (eller F10) Visa tangenttips
Alt+F4Stänga en bild och fönstret i Paint
HögerpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
VänsterpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
NedåtpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
UppåtpilFlytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Skift+F10 Visa den aktuella snabbmenyn


Tangentbordsgenvägar för Läsare

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Läsare.

Tryck påOm du vill
F8
Använda tvåsidig layout
Ctrl + R
Rotera filen 90 grader medsols
Ctrl+F
Söka efter text i en fil
F7
Använda läget för val av tangentbord
Ctrl + PSkriva ut en fil
Ctrl + OÖppna en fil
Ctrl+WStänga en fil
Ctrl + MStart i appen Läsare


Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord.

Tryck påOm du vill
Ctrl + Alt + Home
Växla appfält mellan fjärrdatorn och den lokala datorn som du arbetar från
Ctrl + Alt + Vänsterpil
Växla vy till föregående session (när du visar en session)
Ctrl + Alt + Högerpil
Växla vy till nästa session (när du visar en session)
Ctrl+Alt+Uppåtpil
Växla vy till den första sessionen (när du visar en session)
Ctrl+Alt+NedåtpilVäxla vy till den sista sessionen (när du visar en session)


Tangentbordsgenvägar för OneDrive

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för OneDrive.

Tryck påOm du vill
Ctrl+A
Markera allt
Ctrl+Alt+1
Ändra vy (detaljer/miniatyrer)
Ctrl + U
Ladda upp
Ctrl + Skift + N
Ny mapp
EscRadera markeringen
Ctrl + OÖppna med
Ctrl+Alt+OVisa mapp
Ctrl + Skift + VKopiera
Ctrl+Skift+YFlytta
Ctrl + SLadda ned
Alt+UppåtpilGå upp
F2Byta namn
F5Uppdatera


Tangentbordsgenvägar för Windows Journal

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Windows Journal.

Tryck påOm du vill
F1
Öppna hjälpen för Windows Journal
F5
Uppdatera listan över journalanteckningar
F6
Växla mellan en lista över journalanteckningar och en journalanteckning
F11
Visa en journalanteckning i helskärmsläge
Ctrl+AMarkera alla objekt på en sida
Ctrl+CKopiera en markering till Urklipp
Ctrl+FSöka efter text i en fil
Ctrl + GGå till en sida
Ctrl + NStarta en ny journalanteckning
Ctrl + OÖppna en nyligen använd journalanteckning
Ctrl + PSkriva ut en journalanteckning
Ctrl + SSpara ändringarna i en journalanteckning
Ctrl+VKlistra in en markering från Urklipp
Ctrl+XKlippa ut en markering
Ctrl + YGöra om en ändring
Ctrl+ZÅngra en ändring
Alt+F4Stänga en journalanteckning och dess journalfönster
Ctrl + Skift + CVisa en snabbmeny för kolumnrubriker i en lista över journalanteckningar
Ctrl + Skift + VFlytta en journalanteckning till en specifik mapp


Tangentbordsgenvägar för WordPad

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för WordPad.

Tryck påOm du vill
F1
Öppna hjälpen för WordPad
F3
Söka efter nästa instans av texten i dialogrutan Sök
F10
Visa tangenttips
F12
Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl+1Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl+2Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl+5Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl+AMarkera hela dokumentet
Ctrl+BÄndra den markerade texten till fet
Ctrl+CKopiera en markering till Urklipp
Ctrl + DInfoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl+ECentrera texten
Ctrl+FSöka efter text i ett dokument
Ctrl + HErsätta text i ett dokument
Ctrl + IÄndra den markerade texten till kursiv
Ctrl + JMarginaljustera texten
Ctrl + LVänsterjustera texten
Ctrl + NSkapa ett nytt dokument
Ctrl + OÖppna ett befintligt dokument
Ctrl + PSkriva ut ett dokument
Ctrl + RHögerjustera texten
Ctrl + SSpara ändringarna i ett dokument
Ctrl + USpara ändringarna i ett dokument
Ctrl+VKlistra in en markering från Urklipp
Ctrl+XKlippa ut en markering
Ctrl + YGöra om en ändring
Ctrl+ZÅngra en ändring
Ctrl + =Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl + Skift + =Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl + Skift + >Öka teckenstorleken
Ctrl + Skift + <Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + AÄndra så att alla tecken blir versaler
Ctrl+Skift+LÄndra punktlistan
Ctrl+VänsterpilFlytta markören ett ord åt vänster
Ctrl+HögerpilFlytta markören ett ord åt höger
Ctrl + UppåtpilFlytta markören till föregående rad
Ctrl+NedåtpilFlytta markören till nästa rad
Ctrl+HomeFlytta till början av dokumentet
Ctrl+EndFlytta till slutet av dokumentet
Ctrl + PgUpFlytta en sida uppåt
Ctrl + PgDnFlytta en sida nedåt
Ctrl + DeleteTa bort nästa ord
Alt+F4Stänga WordPad
Skift+F10Visa den aktuella snabbmenyn

Andra tangentbordsgenvägar

Egenskaper

Artikel-id: 13805 – senaste granskning 11 okt. 2016 – revision: 5

Feedback