Tangentbordsgenvägar i appar

Gäller för: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för.

Nedan visas vanliga tangentbordsgenvägar som kan användas i många av Microsofts appar som ingår i Windows 10. Detta omfattar tangentbordsgenvägar för:

I flera av apparna visas även dessa genvägar som skärmtips om du håller muspekaren över en knapp. I andra appar kan du trycka på Alt eller F10 för att visa tillgängliga tangentbordsgenvägar. Om en bokstav är understruken på en meny kan du trycka på Alt och den understrukna tangenten samtidigt i stället för att välja alternativet på menyn. Om du till exempel vill skapa en ny bild i Paint kan du trycka på Ctrl + N. 

 

Tangentbordsgenvägar för Microsoft Edge

 
Tryck på Om du vill
Ctrl + D Lägga till den aktuella webbplatsen bland favoriterna eller i läslistan
Ctrl + I Öppna fönstret för favoriter
Ctrl + J Öppna fönstret för nedladdningar
Ctrl + H Öppna historikfönstret
Ctrl+P Skriva ut den aktuella sidan
Ctrl + F
Söka på sidan
Alt+C Öppna Cortana  
Ctrl + Skift + R Aktivera läsvyn
Ctrl + T Öppna en ny flik
Ctrl + Skift + T Öppna den senast stängda fliken på nytt
Ctrl + W eller Ctrl + F4 Stänga den aktiva fliken
Ctrl + K Duplicera en flik
Ctrl + N Öppna ett nytt fönster
Ctrl + Skift + P Öppna ett nytt fönster med InPrivate-surfning
Ctrl+Tabb Gå till nästa flik
Ctrl + Skift + Tabb Gå till föregående flik
Ctrl + 1, 2, 3 och så vidare Växla till ett visst fliknummer
Ctrl + 9 Gå till den sista fliken
Ctrl + plustecken (+) Zooma in (25 %)
Ctrl + minustecken (-) Zooma ut (25 %)
Ctrl + noll (0) Återställa zoomnivån
Backsteg eller Alt + Vänsterpil Gå tillbaka
Alt + Högerpil Gå framåt
F5 eller Ctrl + R Uppdatera sidan
Esc Avbryta inläsningen av sidan
Ctrl + L eller Ctrl + O (bokstaven O) Markera URL:en i adressfältet och redigera den
Ctrl + Skift + L Öppna en sökning i adressfältet på en ny flik
Ctrl + E Öppna en sökfråga i adressfältet
Ctrl+Retur Lägga till www. i början och .com i slutet av den text som står i adressfältet
Ctrl + klicka Öppna en länk på en ny flik
Ctrl + Skift + klicka Öppna länken på en ny flik och växla till den fliken
Alt + Skift + klicka Öppna en länk i ett nytt fönster 
Ctrl + Skift + M Börja skapa webbanteckningar
Ctrl + Alt + M Kopiera det markerade innehållet i en webbanteckning
F12 Öppna F12-utvecklingsverktyg  
Ctrl + U Visa källa
F6 Växla fokus mellan en webbsidas innehåll och adressfältet
F7 Aktivera textmarkörläge för den aktiva fliken
Ctrl + Skift + Delete Visa kontroller för att radera webbdata
När du läser böcker i Microsoft Edge:
Alt + T Öppna eller stäng innehållsförteckningen
Ctrl + B Öppna eller stänga listan med bokmärken
Ctrl + Skift + D Lägga till eller ta bort ett bokmärke
Ctrl + Skift + O Öppna eller stänga Alternativ
Ctrl + Skift + Y Öppna eller stänga läsfältet
Ctrl + Skift + U Öppna Böcker i Hubben
Ctrl + Skift + G Starta läs högt
F11 Aktivera eller avsluta helskärmsläge
Vänster- eller uppil, eller Page Up Gå till nästa sida
Höger- eller nedpil, eller Page Down Gå till föregående sida
Home Gå till början av boken
End Gå till slutet av boken
Ctrl + F Sök i boken
Ctrl + Skift + S Spara boken lokalt (för böcker som inte köpts i Microsoft Store)
Ctrl + G Gå till sida (när boken stöder sidlista)
Alt + A Öppna panelen Anteckningar
När du läser böcker med fast layout i Microsoft Edge:  
Ctrl + Skift + A Växla mellan layouterna ”anpassa till bredd” och ”anpassa till sida”
F8 Växla mellan ensidig och tvåsidig layout
När du läser PDF-dokument i Microsoft Edge:  
Ctrl + G Gå till ett specifikt sidnummer
Alt + T Öppna eller stäng innehållsförteckningen
Ctrl + F Sök i dokumentet
Ctrl + plustecken (+) eller Ctrl + minustecken (-) Zooma in/zooma ut
Ctrl + Skift + A Växla mellan layouterna ”anpassa till bredd” och ”anpassa till sida”
F8 Växla mellan ensidig och tvåsidig layout
F9 Rotera PDF
F11 Aktivera eller avsluta helskärmsläge
Ctrl + Skift + G Starta läs högt
Ctrl + Skift + M Lägga till anteckningar i PDF-böcker
Ctrl + Skift + S Spara en kopia av PDF-dokumentet

 

Tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn

 
Tryck på Om du vill
Alt + 1 Växla till standardläge
Alt+2 Växla till avancerat läge
Alt+3 Växla till programmerarläge
Alt+4 Växla till datumberäkningsläge
Ctrl+M Lagra i minnet
Ctrl+P Addera i minnet
Ctrl+Q Subtrahera från minnet
Ctrl + R Hämta från minnet
Ctrl + L Rensa minnet
Radera Radera aktuella indata (välja CE)
Esc Radera indata helt (välja C)
F9 Välja ±
R Välja 1/x
@ Beräkna kvadratroten
% Välj %
Ctrl+H Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik
Uppåtpil Flytta uppåt i historik
Nedåtpil Flytta nedåt i historik
Ctrl + Skift + D Rensa historik
F3 Välj DEG i avancerat läge
F4 Välj RAD i avancerat läge
F5 Välj GRAD i avancerat läge
Ctrl + G Välj 10x i avancerat läge
Ctrl + O Välj cosh i avancerat läge
Ctrl + S Välj sinh i avancerat läge
Ctrl + T Välj tanh i avancerat läge
Skift+S Välj sin-1 i avancerat läge
Skift+O Välja cos-1 i avancerat läge
Skift+T Välj tan-1 i avancerat läge
Ctrl + Y Välj y√x i avancerat läge
D Välj Mod i avancerat läge
L Välj log i avancerat läge
M Välj dms i avancerat läge
Välj ln i avancerat läge
Ctrl + N Välj ex i avancerat läge
O Välj cos i avancerat läge
P Välj Pi i avancerat läge
Q Välj x2 i avancerat läge
S Välj sin i avancerat läge
T Välj tan i avancerat läge
V Välj F-E i avancerat läge
Välj Exp i avancerat läge
Y, ^ Välja xy i avancerat läge
# Välja x3 i avancerat läge
! Välja n! i avancerat läge
% Välja Mod i avancerat läge eller programmerarläge
F2 Välja DWORD i programmerarläge
F3 Välja WORD i programmerarläge
F4 Välj BYTE i programmerarläge
F5 Välj HEX i programmerarläge
F6 Välj DEC i programmerarläge
F7 Välj OCT i programmerarläge
F8 Välja BIN i programmerarläge
F12 Välj QWORD i programmerarläge
A-F Välj A-F i programmerarläge
J Välj RoL i programmerarläge
K Välj RoR i programmerarläge
< Välja Lsh i programmerarläge  
> Välj Rsh i programmerarläge
% Välj Mod i programmerarläge
| Välj Or i programmerarläge
^ Välj Xor i programmerarläge
~ Välj Not i programmerarläge
& Välj And i programmerarläge
Blanksteg Växla bitvärdet i programmerarläge

 

Tangentbordsgenvägar för Spelfältet

 
Tryck på Om du vill
Windows-tangenten + G Öppna Spelfältet när ett spel är öppet
Windows-tangenten  + Alt + G Spela in de senaste 30 sekunderna
Windows-tangenten  + Alt + R Starta eller stoppa inspelningen
Windows-tangenten  + Alt + Print Screen Ta en skärmbild av spelet
Windows-tangenten  + Alt + T Visa eller dölja inspelningstimern
 Windows-tangenten  + Alt + M Aktivera eller inaktivera mikrofonen
 Windows-tangenten  + Alt + B  Starta eller stoppa sändningen
 Windows-tangenten  + Alt + W Visa kamera under sändning

 

Tangentbordsgenvägar i Groove

 Tryck på  Om du vill
 Ctrl+P  Spela upp eller pausa
 Ctrl + F  Hoppa till nästa låt
 Ctrl + B  Starta om den aktuella låten eller hoppa till föregående
 F9  Höja volymen
 F8  Sänka volymen
 F7  Stänga av ljudet
 Ctrl + Retur  Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
 Ctrl + A  Markera alla
 Ta bort  Ta bort markerade objekt
 Ctrl + Skift + P  Spela upp markerade objekt
 Ctrl + T  Upprepa på eller av
 Ctrl + H  Blanda på eller av
 Ctrl + Q  Söka

 

Tangentbordsgenvägar för Kartor

 
 Tryck på  Om du vill
Piltangenterna Panorera kartan åt något håll
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -) Zooma in eller ut
Ctrl + Vänsterpil eller Högerpil Rotera
 Ctrl + Uppåtpil eller Nedåtpil Luta
Plustangenten (+) eller minustangenten (-) Zooma in eller ut i vyn Städer i 3D
PgUp eller PgDn Flytta längre ifrån eller närmare i vyn Städer i 3D
Ctrl + Y Växla mellan satellitvy och gatuvy
Ctrl + Home Centrera kartan på den aktuella platsen
Ctrl + D Hämta vägbeskrivning
Ctrl + F Söka
Ctrl + M Minimera den aktiva fliken
Ctrl+P Skriva ut
Ctrl + T Visa eller dölja trafik
Backsteg Gå bakåt
Ctrl + H Dela
Ctrl + L Flytta fokus på kartan
Ctrl + W Stänga den aktiva fliken
Ctrl + Tabb Gå till nästa flik
Ctrl + Skift + Tabb Gå till föregående flik
Ctrl + S Visa eller dölja Streetside
Ctrl + C Kopiera till Urklipp

 

Tangentbordsgenvägar för Film & TV

 Tryck på  Om du vill
Alt + Retur Spela upp i helskärm
Esc Stänga helskärm
Retur Välj något som är i fokus
Blanksteg
eller
Ctrl+P
Spela upp eller pausa (när en video är i fokus)
Alt + Vänsterpil
eller
Windows-tangenten  + Backsteg 
Gå bakåt
Ctrl + T Aktivera eller inaktivera upprepningsläge
F7 Stänga av ljudet
F8 Volym ned
F9 Volym upp 

 

Tangentbordsgenvägar för Paint

Tryck på Om du vill
F11 Visa en bild i helskärmsläge
F12 Spara bilden som en ny fil
Ctrl + A Markera hela bilden
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl+E Öppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + G Visa eller dölja stödlinjer
Ctrl + I Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl+N Skapa en ny bild
Ctrl + O Öppna en befintlig bild
Ctrl+P Skriva ut en bild
Ctrl + R Visa eller dölja linjalen
Ctrl + S Spara ändringarna i en bild
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl + W Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl + X Klippa ut en markering
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl + Z Ångra en ändring
Ctrl+plustecken (+) Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl+minustecken (-) Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + PgUp Zooma in
Ctrl + PgDn Zooma ut
Alt + F4 Stänga en bild och fönstret i Paint
Högerpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Skift+F10 Visa snabbmenyn

 

Tangentbordsgenvägar för Paint 3D

Tryck på Om du vill
Ctrl+0 eller NumberPad0 Återställa zoomnivån
Ctrl+3 Växla vy
Ctrl+A Markera alla 3D-objekt i arbetsytan: upprepa kommandot om du vill markera alla 2D-objekt
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl+C Kopiera markerat objekt
Ctrl+Insert Kopiera markerat objekt
Ctrl+Skift+C Ta en skärmbild
Ctrl+E Visa egenskaper för arbetsytan
Ctrl+Skift+E Visa eller dölja 3D-perspektiv
Ctrl + G  Gruppera objekt
Ctrl + Skift + G Avgruppera objekt
I Aktivera pipetten
Ctrl+I Ändra den markerade texten till kursiv
M Minimera eller expandera sidomenyn
Ctrl+N Skapa en ny bild eller fil
Ctrl+O Öppna en befintlig bild eller fil
Ctrl+P Skriva ut i 2D
Ctrl+S Spara
Ctrl + Skift + S Spara som
Ctrl+U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V  Klistra in markerat objekt
Skift+Insert Klistra in markerat objekt
Ctrl+W Välja arbetsyta
Ctrl+Skift+W Visa eller dölja arbetsyta
Ctrl+X  Klippa ut markerat objekt
Skift+Delete Klippa ut markerat objekt
Ctrl+Skift+X Beskära 2D
Ctrl+Y  Göra om en åtgärd
Ctrl+Z Ångra en åtgärd
Esc Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten
Home Återställa vy
PgUp Zooma in

Ctrl+PgUp

Zooma in
PgDn Zooma ut
Ctrl+PgDn Zooma ut
Ctrl+mushjulet Zooma in eller ut
Ctrl+Vänster Omloppsbana vänster
Ctrl+Höger Omloppsbana höger
Ctrl+Uppåt Omloppsbana uppåt
Ctrl+Nedåt Omloppsbana nedåt
Alt+Vänster Panorera åt vänster
Alt+Höger Panorera åt höger
Alt+Uppåt Panorera uppåt
Alt+Nedåt  Panorera nedåt
Ctrl+minustecken (-) eller [ Minska penselstorleken
Ctrl+plustecken (+) eller ] Öka penselstorleken
Högerpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Alt+F4 Stänga programmet
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10 Aktivera menyraden i appen
Skift+F10 Visa snabbmenyn
F11 Visa en bild i helskärmsläge
F12 Spara bilden som en ny fil

 

Tangentbordsgenvägar för Foton

 
Tryck på Om du vill
Blanksteg (i Samling) Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
Retur (från markeringsläget) Markera ett objekt i markeringsläget
Blanksteg (när du visar ett foto) Visa eller dölja kommandon
Blanksteg (när du visar ett videoklipp) Spela upp eller pausa videoklippet
Piltangenterna (i Samling) Skrolla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
Vänster- eller Högerpil (på ett enskilt objekt eller i ett bildspel) Visa nästa eller föregående objekt
Piltangenter (på ett zoomat foto) Flytta inom fotot
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -) Zooma in eller ut när du visar ett foto
Ctrl + 0 Återställa zoomningen på ett foto
Esc Gå tillbaka till föregående skärm
Ctrl + S Spara
Ctrl+P Skriva ut
Ctrl+C  Kopiera
Ctrl+R (visning eller redigering) Rotera ett foto
E (när du visar ett foto) Förbättra ett foto
Ctrl + Z (redigering) Ångra ändringar
Ctrl + Y (redigering) Gör om ändringar
Ctrl + / (redigering) Visa original
Skift + piltangenterna Ändra storlek på området för beskärning eller selektivt fokus
Ctrl+piltangenterna Flytta området för beskärning eller selektivt fokus  
F5 (när du visar ett objekt) Starta ett bildspel
Alt + Retur Visa filinformation
Ctrl + L Ange som låsskärm
Ctrl + N (i vyn Album)  Skapa ett nytt album
Ctrl + R (i vyn Album)  Ta bort album
Ctrl + D  Lägga till markerade objekt i album
Ctrl + U  Ta bort markerade objekt från album

 

Tangentbordsgenvägar för Röstinspelaren

 Tryck på  Om du vill
 Ctrl + R  Starta en ny inspelning
 Ctrl + M  Lägga till en ny markör i inspelningen
 Ta bort  Ta bort den markerade inspelningen
 Blanksteg  Spela upp eller pausa
 Backsteg  Gå tillbaka
 F2  Byta namn på en inspelning
 Höger- eller vänsterpil  Hoppa framåt eller bakåt medan du spelar upp en inspelning
 Skift + höger- eller vänsterpil  Hoppa ytterligare framåt eller bakåt
 Home  Hoppa till början av inspelningen
 End  Hoppa till slutet av inspelningen

 

Tangentbordsgenvägar för WordPad

Tryck på Om du vill
F3 Söka efter nästa instans av texten i dialogrutan Sök
F12 Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl+1 Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl+2 Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl+5 Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl + A Markera allt
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + D Infoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl+E Centrera texten
Ctrl + F Söka efter text i ett dokument
Ctrl + H Ersätta text i ett dokument
Ctrl + I Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl + J Marginaljustera texten
Ctrl + L Vänsterjustera texten
Ctrl + N Skapa ett nytt dokument
Ctrl + O Öppna ett befintligt dokument
Ctrl+P Skriva ut ett dokument
Ctrl + R Högerjustera texten
Ctrl + S Spara ändringarna i ett dokument
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl+X Klippa ut en markering
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl+Z Ångra en ändring
Ctrl+Likhetstecken (=) Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl+Skift+Likhetstecken (=) Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl+Skift+Större än (>) Öka teckenstorleken
Ctrl+Skift+Mindre än (<) Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + A Ändra så att alla tecken blir versaler
Ctrl+Skift+L Ändra punktlistan
Ctrl+Vänsterpil Flytta markören ett ord åt vänster
Ctrl+Högerpil Flytta markören ett ord åt höger
Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till föregående rad
Ctrl+Nedåtpil Flytta markören till nästa rad
Ctrl+Home Flytta till början av dokumentet
Ctrl+End Flytta till slutet av dokumentet
Ctrl + PgUp Flytta en sida uppåt
Ctrl + PgDn Flytta en sida nedåt
Ctrl + Delete Ta bort nästa ord
Alt + F4 Stänga WordPad
Skift + F10 Visa snabbmenyn

 

Andra tangentbordsgenvägar