Tangentbordsgenvägar för Microsoft Surface Hub

Gäller för: Windows 10

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Microsoft Surface Hub.

 Tryck på Om du vill
Windows-tangenten
Öppna eller stänga Start
Windows-tangenten +A
Öppna snabbåtgärder
Windows-tangenten +F
Öppna eller stäng helskärmsläget för appen som du använder
Windows-tangenten +N
Öppna meddelanden
Windows-tangenten +S
Öppna Cortana eller sök
Windows-tangenten +T
Öppna klockan
 Windows-tangenten +W Skicka till whiteboard
 Windows-tangenten +X  Växla sidopaneler
 Windows-tangenten +1  Öppna eller stäng samtalsfönstret på sidopanelen
 Windows-tangenten +2  Öppna eller stäng fönstret Kontakter på sidopanelen
 Windows-tangenten +3  Öppna eller stäng meddelandefönstret på sidopanelen
 Windows-tangenten +4  Öppna eller stäng innehållsfönstret på sidopanelen
 Windows-tangenten +F6  Flytta fokus mellan sidopaneler, övre fält och nedre fält på tangentbordet
 Windows-tangenten +Skift+F6  Flytta fokus mellan sidopaneler, övre fält och nedre fält i motsatt riktning på tangentbordet
 Windows-tangenten +Tabb  Gå till aktivitetsvyn
 Windows-tangenten +Backsteg  Gå bakåt
 Windows-tangenten +Blanksteg  Byta inmatningsspråk eller tangentbord
 Windows-tangenten +Retur  Öppna Skärmläsaren
 Windows-tangenten +Plus (+)  Öppna Förstoringsglaset
 Vänster Alt+Vänster Skift+PrintScrn  Aktivera eller inaktivera Högkontrast
 F10 Aktivera eller inaktivera skärmdelning
Alt+Tabb  Växla mellan öppna appar
 Vänster Alt+Vänster Skift+Num Lock Aktivera/inaktivera Mustangenter
 Höger Skift i åtta sekunder Aktivera eller inaktivera Tangentfilter
 Skift fem gånger Aktivera/inaktivera Tröga tangenter
 Num Lock i fem sekunder Aktivera/inaktivera Låstangenter
 Windows-tangenten +Esc
 Avsluta sessionen

Andra tangentbordsgenvägar