Redigera filmer i Movie Maker

Ge filmen precis det utseende du vill ha med hjälp av redigeringsfunktionerna i Movie Maker.

Trimma ditt videoklipp

Du kan trimma ett videoklipp i början och slutet så att endast en del av videon visas i filmen. Om videoklippet exempelvis innehåller några svarta bildrutor i början kan du trimma klippets början så att de svarta bildrutorna inte visas i den slutliga filmen som du sparar.

När du trimmar ett videoklipp i Movie Maker påverkas inte originalfilen. Allt innehåll finns kvar i originalfilen. 
 
Så här trimmar du ett videoklipp i Movie Maker
Så här tar du bort alla nya start- och slutpunkter i Movie Maker så att hela videoklippet spelas upp

Dela ett videoklipp

Du kan dela ett videoklipp i två mindre delar och sedan fortsätta redigera. När du har delat ett videoklipp i två delar kan du till exempel byta ordning på delarna i filmen.

Så här delar du ett videoklipp i två delar


  1. Välj filmen och dra sedan uppspelningsindikatorn till den punkt där du vill dela videoklippet.
  2. Välj Dela i gruppen Redigering under Videoverktyg på fliken Redigera

Ändra hastigheten för ett videoklipp

Du kan ändra uppspelningshastigheten för ett videoklipp i Movie Maker.

Välj videoklippet och välj sedan listan Hastighet under Videoverktyg i gruppen Justera på fliken Redigera och välj en hastighet (hur mycket snabbare eller långsammare du vill att videoklippet ska spelas upp).

Välja ett tema

Med AutoMovie-teman i Movie Maker läggs rubriker, eftertexter, övergångar och effekter till automatiskt i din film. Du kan förhandsgranska AutoMovie-teman genom att peka på ett tema med markören.

När du har lagt till alla foton, videoklipp och musikfiler i Movie Maker går du till gruppen AutoMovie-teman på fliken Start och väljer det tema som passar bäst för din film. Du kan fortsätta att redigera eller bara spara filmen.

Egenskaper

Artikel-id: 14019 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback