Standardklusterstorlek för NTFS, FAT och exFAT

Gäller för: Windows 10 Pro released in July 2015Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Sammanfattning


Alla filsystem som används av Windows strukturerar hårddisken utifrån klustrets storlek (kallas även allokeringsenhetsstorlek). Klusterstorleken representerar den minsta mängden diskutrymme som kan användas för att lagra en fil. När filstorleken inte kommer till en jämn multipel av klusterstorleken, användas ytterligare utrymme för att hålla filen (upp till den närmaste multipeln av klusterstorleken). På vanliga hårddiskpartitionen genomsnittliga mängden utrymme som förlorat på det här sättet kan beräknas med formeln (cluster storlek) / 2 * (antal filer).

Om ingen klusterstorlek har angetts när du formaterar en partition väljs standardvärden utifrån storleken på partitionen. Dessa standardvärden väljs för att minska det förlorade diskutrymmet och minska fragmentering som sker på partitionen.

Mer Information


En hårddiskpartition (kallas även för volym) kan vara formaterad till NTFS, FAT eller exFAT. Standardvärden används av Windows när någon av följande metoder används för att formatera partitionen:
  • Med hjälp av kommandot FORMAT från kommandoraden utan att ange en klusterstorlek.
  • Om du formaterar en volym från Windows Explorer när Allokeringsenhet rutan i dialogrutan Formatera visar Fördelningen i standardstorlek.

Som standard är 4 kilobyte (KB) i klustrets maximala storlek för NTFS under Windows NT 4.0 och senare versioner av Windows. Detta är eftersom NTFS-komprimering inte är möjlig på enheter som har en större kluster. Kommandot format använda inte kluster som är större än 4 KB om inte användaren uttryckligen åsidosätter standardinställningarna. Du kan göra detta med hjälp av växeln/a: kommandot Format eller genom att ange en större klusterstorlek i dialogrutan Formatera i Windows Explorer.

När du konverterar en FAT-partition till NTFS med verktyget Convert.exe använder Windows alltid den ursprungliga FAT klusterstorleken som NTFS klusterstorleken för klustret storlekar upp till 4 KB. Om FAT Klusterstorleken är större än 4 KB konverteras kluster till NTFS 4 KB. Detta beror på att FAT strukturer är justerade på klustret gränser. Därför ger inte någon större kluster för att konverteringen ska fungera. Observera även när du formaterar en partition under Windows NT 3.5, 3.51 och 4.0 installationen partitionen först formateras med FAT och konverteras till NTFS, så blir också alltid klusterstorleken som tidigare beskrivits när en partition som har formaterats i installationsprogrammet.

Klustret standardstorlekar för NTFS

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för NTFS.
Volymens storlekWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 512 MB512 byte4 KB4 KB
512 MB – 1 GB1 KB4 KB4 KB
1 GB – 2 GB2 KB4 KB4 KB
2 GB – 2 TB4 KB4 KB4 KB
2 TB–16 TBStöds inte *Stöds inte *4 KB
16TB – 32 TBStöds inte *Stöds inte *8 KB
TB 32 – 64 TBStöds inte *Stöds inte *16 KB
TB 64 – 128 TBStöds inte *Stöds inte *32 KB
128TB – 256 TBStöds inte *Stöds inte *64 KB
> 256 TBStöds inteStöds inteStöds inte

Obs!  Asterisk (*) betyder att det inte stöds på grund av begränsningar i master boot record (MBR).

Klustret standardstorlekar för FAT16

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT16.
Volymens storlekWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 8 MBStöds inteStöds inteStöds inte
8 MB – 32 MB512 byte512 byte512 byte
32 MB – 64 MB1 KB1 KB1 KB
64 MB – 128 MB2 KB2 KB2 KB
128 MB – 256 MB4 KB4 KB4 KB
256 MB – 512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB – 1 GB16 KB16 KB16 KB
1 GB – 2 GB32 KB32 KB32 KB
2 GB – 4 GB64 KB64 KB64 KB
4 GB – 8 GBStöds inte128 KB *Stöds inte
8 GB – 16 GBStöds inte256 KB *Stöds inte
> 16 GBStöds inteStöds inteStöds inte
Obs!  Asterisk (*) innebär att det är endast tillgängliga på media med en sektorstorleken är större än 512 byte.

Klustret standardstorlekar för FAT32

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT32.
Volymens storlekWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 16MBStöds inteStöds inteStöds inte
16 MB – 32 MB512 byte512 byteStöds inte
32 MB – 64 MB512 byte512 byte512 byte
64 MB – 128 MB1 KB1 KB1 KB
128 MB – 256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB – 8GB4 KB4 KB4 KB
8GB–16GB8 KB8 KB8 KB
16GB–32GB16 KB16 KB16 KB
32GB–2TB32 KBStöds inteStöds inte
> 2TBStöds inteStöds inteStöds inte

Klustret standardstorlekar för exFAT

I följande tabell beskrivs standardstorlekar för exFAT kluster.
Volymens storlekWindows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7 MB – 256 MB4 KB
256 MB – 32 GB32 KB
32 GB – 256 TB128 KB
> 256 TBStöds inte