Microsofts Support Lifecycle-policy

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Microsofts Support Lifecycle-policy gäller de flesta produkter som för närvarande är tillgängliga via återförsäljare eller volymlicensiering. Microsofts aktuella policyer, som beskrivs nedan, erbjuder minst:

 • 10 års support (minst 5 år mainstream-support och minst fem år extended-support) på den Service Pack-nivå som det ges support för, för produkter för företag, utvecklare och desktop-operativsystem
 • Minst 5 år mainstream-support den Service Pack-nivå som det ges support för, för konsument- och multimediaprodukter
 • Det är viktigt för Microsoft att tillhandahålla produkter med förbättrad säkerhet. Vårt långsiktiga mål är att eliminera säkerhetsbrister i alla våra produkter innan de släpps. Att förverkliga drömmen om Trustworthy Computing är en viktig del i vår vision. Även om vi strävar efter att eliminera säkerhetsbrister under utvecklingen kvarstår det faktum att det finns sårbarheter i programmen i dag, och vi måste vara redo att agera snabbt när de upptäcks. Microsoft råder kunderna att installera de senaste versionerna av produkterna, säkerhetsuppdateringar och Service Pack för att få bästa möjliga skydd. Den senaste informationen om säkerhetsuppdateringar hittar du i vårt TechNet Library. Äldre produkter uppfyller eventuellt inte dagens alltmer stränga säkerhetskrav. Microsoft kan inte tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för alla gamla produkter.

Supportlivscykelns faser för programvara för företag, utvecklare, konsumenter och multimedia

 Typ av supportMainstream-supportfasExtended-supportfasOnlinesupport, självhjälp
Förfrågan om att ändra produktdesign och -funktioner Tillgänglig Ej tillgängligObs!4
Säkerhetsuppdateringar Tillgänglig TillgängligObs!4
Icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar Tillgänglig
 • Endast tillgänglig med Extended Hotfix Support
 • Inte tillgänglig för konsumentprodukter för desktop-operativsystem
Obs!4
Kostnadsfri support1 ingår i licenser, licensieringsprogram2 och andra supportprogram som är kostnadsfria Tillgänglig Ej tillgänglig3Obs!4
Betalsupport (inklusive Premier och Essential Support med betalning per ärende) Tillgängligt TillgängligtObs!4
    

*Obs! Microsofts Support Lifecycle-policy gäller inte för alla produkter. Om du vill visa de specifika start- och slutdatumen för supporten för olika produkter kan du söka i produktdatabasen för Support Lifecycle.

Syftar på alternativ för telefonsupport och onlinesupport.
2 Till exempel supportärenden som införskaffas genom Software Assurance-programmet för serverprodukter. 
3 Begränsad kostnadsfri support kan vara tillgänglig (varierar beroende på produkt).
Tillgång till kostnadsfritt onlineinnehåll, som Knowledge Base-artiklar, produktinformation online och supportwebbsändningar online

Mainstream-support

Mainstream-support är den första fasen av produktens supportlivscykel.
På den Service Pack-nivå som det ges support för ingår följande i mainstream-support för programvaruprodukter:
 • Supportärenden (kostnadsfria supportärenden, betalsupportärenden, support som debiteras per timme, support vid garantianspråk)
 • Support med säkerhetsuppdateringar
 • Möjlighet att begära icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar
Obs!
Du kanske måste registrera dig för ett underhållsprogram för att få dessa förmåner till vissa produkter

Extended-support

Extended-supportfasen kommer efter mainstream-support för produkter för företag, utvecklare och desktop-operativsystem.
På den Service Pack-nivå som det ges stöd för innehåller extended-support:
 • Betalsupport4
 • Support med säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad
 • För icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar måste Extended Hotfix Support köpas (det förekommer också avgifter per snabbkorrigering).5
  Extended Hotfix Support finns inte till konsumentprodukter för desktop-operativsystem. Mer information finns här.
Obs!
 • Microsoft tar inte emot förfrågningar om garantisupport, designändringar eller nya funktioner under extended-supportfasen
 • Extended-support är inte tillgängligt för konsumentprodukter, konsumentmaskinvara eller multimediaprodukter
 • Du kanske måste registrera dig för ett underhållsprogram för att få dessa förmåner till vissa produkter
4 Begränsad kostnadsfri support kan vara tillgänglig (varierar beroende på produkt).

5 Microsofts Support Lifecycle-policy tillåter att vissa icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar skapas och distribueras under extended-supportfasen. Ibland kan det till exempel vara nödvändigt att tillhandahålla en icke-säkerhetsrelaterad uppdatering som möjliggör fortsatt anslutning och underhåll via Automatisk uppdatering eller Windows Server Update Service.

Onlinesupport, självhjälp

Onlinesupport, självhjälp är tillgängligt under hela produktens livscykel och i minst 12 månader efter att supporten för produkten upphör. Microsofts Knowledge Base-artiklar online, vanliga frågor och svar, felsökningsverktyg och andra resurser tillhandahålls för att hjälpa kunderna lösa vanliga problem.

Obs!
 • Du kanske måste registrera dig för ett underhållsprogram för att få dessa förmåner till vissa produkter

 

Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 

Egenskaper

Artikel-id: 14085 – senaste granskning 6 sep. 2016 – revision: 2

Feedback