Produkter vars support upphör under andra halvåret 2016

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Skapat: 3 februari 2016

Följande lista från juni 2016 visar några av de produkter vars support upphör under andra halvåret 2016. En fullständig lista över Microsofts produkter och deras supportlivscykler kan du hitta om du söker i produktdatabasen för supportlivscykel.

Kontakta representanten för ditt Microsoft-konto om du har frågor om support för en produkt. Om du behöver teknisk support kan du besöka webbplatsen Kontakta Microsoft.

Service Pack där supporten upphör: Supporten för följande Service Pack upphör enligt upphörandedatumen nedan. Kunderna bör migrera till nästa tillgängliga Service Pack för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar och vara berättigade till andra supportalternativ.

 Service Pack där supporten upphörUpphörandedatum

Agents for Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Service Pack 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11 oktober 2016

*Obs! Produkter där det inte anges ett specifikt Service Pack gäller en version av typen Release to Manufacturing (RTM) eller Service Pack 0 (SP0). Dessa versioner går ut i och med att Service Pack 1 släpps 12 eller 24 månader före utgångsdatum för supporten enligt Service Pack-policyn. För att fortsätta få support måste du uppdatera RTM/SP0 till ett Service Pack som det finns support för.

Viktiga produkter som övergår från Mainstream Support till Extended Support: Följande produkter kommer att övergå till Extended Support under de kommande 6 månaderna. Extended Support varar i minst fem år och omfattar kostnadsfria säkerhetsuppdateringar samt kostnadsbelagda uppdateringar och support som inte gäller säkerhet. Dessutom tar Microsoft inte emot förfrågningar om designändringar eller nya funktioner under Extended Support-fasen.

 Produkter som övergår från Mainstream Support till Extended Support Övergångsdatum
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13 september 2016
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11 oktober 2016

Viktiga produkter där supporten upphör: För följande produkter upphör supporten under de kommande 6 månaderna. Det kommer inte erbjudas några nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar, alternativ för kostnadsfri eller avgiftsbelagd personlig support eller uppdateringar av tekniskt innehåll online.

 Produkter där supporten upphör Upphörandedatum
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9 oktober 2016
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11 oktober 2016


Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 Egenskaper

Artikel-id: 14086 – senaste granskning 30 sep. 2016 – revision: 2

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)