Ändra Windows-lösenordet

  1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete och klicka sedan på Ändra lösenord.
  2. Ange ditt gamla lösenord följt av ett nytt lösenord enligt instruktionerna, och ange sedan det nya lösenordet igen för att bekräfta det.
  3. Tryck på Retur.Egenskaper

Artikel-id: 14087 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback