Göra tangentbordet mer lättanvänt i Windows 7

Du kan använda tangentbordet för att styra musen och göra det lättare att skriva vissa tangentkombinationer.

Du kan ändra de här inställningarna på sidan Gör tangentbordet mer lättanvänt i Hjälpmedelscenter.

 1. Klicka på Startknappen
  Bild av Start-knappen
  , klicka på Kontrollpanelen, klicka på Hjälpmedel, klicka på Hjälpmedelscenter och klicka sedan på Gör tangentbordet mer lättanvänt
 2. Markera de alternativ du vill använda: 
  • Aktivera Mustangenter. Det här alternativet anger att mustangenter körs när du loggar in i Windows. I stället för att använda musen kan du använda piltangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet för att flytta pekaren.
  • Aktivera Tröga tangenter. Det här alternativet anger att tröga tangenter körs när du loggar in i Windows. Om du aktiverar tröga tangenter och justerar inställningarna behöver du inte trycka på tre tangenter samtidigt (som när du måste trycka på Ctrl, Alt och Delete för att logga in i Windows) utan kan använda en enda tangent. Då kan du trycka på en låstangent och låta den vara aktiv tills du trycker ned en annan tangent.
  • Aktivera Låstangenter. Det här alternativet anger att låstangenter körs när du loggar in i Windows. Låstangenter kan spela upp ett ljud varje gång du trycker på Caps Lock, Num Lock eller Scroll Lock. Med den här funktionen är risken liten att du råkar trycka på en tangent utan att märka det.
  • Aktivera Filtertangenter. Det här alternativet anger att tangentfilter körs när du loggar in i Windows. Du kan ange att Windows ska ignorera tangenttryckningar som sker i tät följd eller om tangenter hålls ned i flera sekunder oavsiktligt.
  • Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck. Med det här alternativet markeras snabbtangenter för kontroller i dialogrutor och det blir enklare att använda tangentbordet. Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar.
  • Förhindra att fönster ordnas automatiskt om de flyttas till skärmens kant. Det här alternativet förhindrar att fönster automatiskt ändrar storlek och dockas längs skärmens sidor när du flyttar dem dit.
Egenskaper

Artikel-id: 14202 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback