Flytta muspekaren med hjälp av Mustangenter

Om du inte vill använda musen för att flytta pekaren kan du aktivera Mustangenter och använda det numeriska tangentbordet i stället.

Så här aktiverar du Mustangenter

  1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på Start-knappen
    Bild av Start-knappen
    , Kontrollpanelen, Hjälpmedel och sedan på Hjälpmedelscenter.
  2. Klicka på Gör musen mer lättanvänd.
  3. Under Kontrollera musen med tangentbordet markerar du kryssrutan Aktivera Mustangenter.

Flytta pekaren med hjälp av Mustangenter

När du har aktiverat Mustangenter kan du använda det numeriska tangentbordet för att flytta musen.

Så här flyttar du muspekarenTryck på
Uppåt och till vänster7
Uppåt8
Uppåt och till höger9
Vänster4
Höger6
Nedåt och till vänster1
Nedåt2
Nedåt och till höger3

Välja en musknapp

Innan du använder mustangenterna för att klicka på objekt på skärmen, måste du först välja vilken musknapp som ska vara den aktiva knappen: den vänstra knappen, den högra eller båda.

Om du villTryck på
Välja den vänstra musknappenSnedstrecket (/)
Välja båda knapparnaAsterisken (✲)
Välja den högra musknappenMinustecknet (-)


Klicka på objekt med hjälp av Mustangenter

När du har valt en knapp kan du klicka på objekt på skärmen.

Om du villGör du så här
Klicka på ett objektOm du har den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på 5 
Högerklicka på ett objektOm du har den högra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på 5 
Dubbelklicka på ett objektOm du har den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på plustecknet (+)

Dra objekt med hjälp av Mustangenter

Du kan använda det numeriska tangentbordet för att hålla ned den aktiva musknappen och släppa upp den. Det här är praktiskt om du vill dra ett objekt.

Om du villGör du så här 
Dra ett objektPeka på objektet och tryck sedan på noll (0)
Släppa ett objektPeka på den plats du vill flytta objektet till och tryck sedan på decimalkomma (,) Egenskaper

Artikel-id: 14204 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback