Göra information på skärmen lättare att se

Om du ibland har svårt att se objekt på skärmen i Windows kan du ändra inställningarna så att text och bilder på skärmen blir större, förbättra kontrasten mellan objekten på skärmen och få text på skärmen uppläst.

Du kan ändra många av de här inställningarna på sidan Gör information på skärmen lättare att se i Hjälpmedelscenter. Mer information om andra inställningar finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

 1. Öppna sidan Gör information på skärmen lättare att se genom att klicka på Start-knappen
  Bild av Start-knappen
  , Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och sedan på Gör information på skärmen lättare att se
 2. Markera de alternativ du vill använda:
  • Välj ett högkontrastschema. Med det här alternativet kan du ange ett färgschema med hög kontrast som ökar kontrasten för viss text och vissa bilder på skärmen så att objekten blir tydligare och enklare att identifiera.
  • Aktivera eller inaktivera Högkontrast när Alt+Vänster Skift+PrintScrn trycks ned. Det här alternativet gör att du kan växla mellan att aktivera och inaktivera ett högkontrasttema genom att trycka på tangenterna Alt + vänster Skift + PrintScrn.
  • Aktivera Skärmläsaren. Det här alternativet anger att Skärmläsaren ska köras när du loggar in på datorn. Skärmläsaren läser upp texten på skärmen och beskriver vissa händelser som inträffar när du använder datorn (t.ex. felmeddelanden som visas).
  • Aktivera ljudbeskrivningar. Det här alternativet anger att ljudbeskrivningar ska köras när du loggar in på datorn. Ljudbeskrivningar beskriver vad som händer i videoklipp.
  • Ändra storlek på text och ikoner. Med det här alternativet kan du förstora text och andra objekt på skärmen så att de blir lättare att se.
  • Aktivera Förstoringsglaset. Det här alternativet anger att Förstoringsglaset ska köras när du loggar in på datorn. Förstoringsglaset förstorar den del av skärmen där muspekaren pekar. Det här kan vara praktiskt om du vill visa objekt som är svåra att se.
  • Justera fönsterkanternas färg och genomskinlighet. Med det här alternativet kan du ändra utseendet på fönsterkanterna så att de blir lättare att se.
  • Finjustera skärmeffekter. Det här alternativet gör att du kan ändra hur vissa objekt visas på skrivbordet.
  • Gör fokusrektangeln tjockare. Det här alternativet gör rektangeln runt markerade objekt i dialogrutor tjockare, vilket gör att de blir lättare att se.
  • Ange den blinkande markörens tjocklek. Det här alternativet gör att den blinkande markören i dialogrutor och program blir tjockare och enklare att se.
  • Inaktivera alla onödiga animeringar. Det här alternativet inaktiverar animeringseffekter, t.ex. uttoningar, när du stänger fönster och andra objekt.
  • Ta bort bakgrundsbilder. Det här alternativet stänger av allt oviktigt, överlappande innehåll och bakgrundsbilder så att det blir lättare att se på skärmen.


Egenskaper

Artikel-id: 14207 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback