Visa en anpassad Gantt-stapel i utskriftens förklaringstext

Sammanfattning

I Microsoft Project kan du formatera enskilda staplar i Gantt-scheman. Men de anpassade ändringarna visas inte i förklaringstexten i utskriften.


Om du vill att ett exempel på din Gantt-schemastapel ska visas i förklaringstexten måste du skapa anpassade stapelformat.

Mer Information

Du skapar anpassade stapelformat genom att klicka på Gantt-stapeln eller på StapelFormat-menyn.


Så här skapar du en egen stapel som visas i utskriften:

  1. Formatera Gantt-stapeln genom att klicka på den (eller klicka på StapelFormat-menyn).
  2. Format-menyn klickar du på Stil på staplar
  3. Rulla till nästa tomma rad i rutnätsdelen i dialogrutan.


    OBS! Du kan bara ange 40 stapeldefinitioner.
  4. Ange ett namn som beskriver stapeln.
  5. Ställ in utseendet så att det liknar formatet du valde i steg ett.
  6. I fältet Visa för anger du Normal, Sammanfattning och klickar på OK.
Genom att ange både Normal och Sammanfattning i fältet Visa för, förhindrar du att stapeln visas i andra icke-anpassade staplar i Gantt-schemat. Ditt "eget" stapelformat visas nu i förklaringstexten i utskriften.
Egenskaper

Artikel-id: 142079 – senaste granskning 18 sep. 2011 – revision: 1

Feedback