Åtgärda problem med Wi-Fi-anslutningen i Windows 10 Mobile

Om du har problem med att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och inte kan ansluta till Internet, kan du prova följande och se om du kan åtgärda problemet på din Windows 10 Mobile-telefon.

Prova först med detta

 • Titta i Varför kan jag inte ansluta? och prova några av de grundläggande felsökningssteg som anges där.
 • Kontrollera att telefonen har de senaste programuppdateringarna. Gå till Start , svep till listan Alla appar och välj sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Uppdatering > Sök efter uppdateringar. Om du inte har någon Wi-Fi-anslutning måste du ha en mobildataanslutning för att kunna söka efter uppdateringar.
 • Om du inte kan ansluta till ett nätverk som du har anslutit till tidigare, försöker du med att ta bort nätverket från telefonen och sedan återansluta från början. Du tar bort ett känt nätverk genom att gå till Inställningar , välja Nätverk och trådlöst > Wi-Fi > Hantera > hålla ned på nätverkets namn > Ta bort. När du tar bort nätverket tar du även bort associerade inställningar på telefonen. Sedan trycker du på Wi-Fi-nätverket i listan över nätverk och försöker ansluta igen. Om nätverket är skyddat med ett lösenord måste du ange det igen.
 • Om det inte finns några Wi-Fi-nätverk där minst ett borde visas, går du till Inställningar  > Nätverk och trådlöst > Wi-Fi, inaktiverar Wi-Fi-nätverk och aktiverar det sedan igen.
 • Försök ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk om du kan. På så sätt kan du ringa in problemet eftersom du kan avgöra om det är ett problem med det specifika Wi-Fi-nätverket eller med Wi-Fi i allmänhet.
 • Sätt in ett SIM-kort om du inte har något i telefonen. Vissa Wi-Fi-funktioner som är specifika för ett land eller en region, kanske inte är tillgängliga eftersom telefonen inte kan hämta positionsinformationen.
 • Inaktivera Bluetooth medan du försöker ansluta till Wi-Fi. De kan fungera på samma frekvens, så det kan uppstå störningar. Du inaktiverar Bluetooth genom att gå till Inställningar , välja Enheter > Bluetooth > inaktivera Status.
 • Om nätverksnamnet inte visas kanske routern eller åtkomstpunkten inte är inställd för att sända nätverksnamnet. I så fall måste du manuellt ansluta till det dolda nätverket.

Så här ansluter du till ett dolt nätverk

 1. Gå till Inställningar  > Nätverk och trådlöst > Wi‑Fi.
 2. Välj Hantera > Lägg till.
 3. Skriv nätverksnamnet och välj sedan Lägg till. (Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt.)
 4. Skriv lösenordet, som också är skiftlägeskänsligt, och välj sedan Klart.

Problem med att ansluta till Wi-Fi hemma

 • Prova att starta om modemet och/eller routern. På så sätt kan du skapa en ny anslutning till Internetleverantören (ISP). När du gör detta kommer alla som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk tillfälligt att kopplas från.
 • Kontrollera om ditt Wi-Fi-nätverk använder MAC-adressfiltrering (Media Access Control). Om så är fallet måste du lägga till MAC-adressen för din telefon i åtkomstlistan på routern innan du kan ansluta.

Så här hittar du MAC-adressen för din telefon

 1. Gå till Start , svep över till listan Alla appar och välj Inställningar  > System > Om.
 2. Välj Mer information och anteckna adressen som visas bredvid MAC-adress.

  Det är den här adressen som du ska lägga till i åtkomstlistan på routern.

Så här lägger du till telefonens MAC-adress i åtkomstlistan på routern

 1. Öppna webbläsaren på datorn och ange IP-adressen till den trådlösa routern. (Till exempel 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Standard-IP-adressen anges i dokumentationen för routern.)
 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord och leta sedan rätt på inställningen MAC-adressfilter eller liknande.
 3. Lägg till MAC-adressen som du antecknade för telefon i åtkomstlistan på routern och spara ändringarna.

Försök ansluta till Wi-Fi-nätverket igen på telefonen.

Logga in på routern via din webbläsare och kontrollera att du har den senaste inbyggda programvaran installerad.

Problem med att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk

 • När du har anslutit till en Wi-Fi-surfpunkt öppnar du webbläsaren för att kontrollera om du behöver göra något mer för att ansluta. På vissa offentliga Wi-Fi-surfpunkter måste du till exempel logga in eller godkänna användningsvillkoren innan du kan ansluta.
 • Vänta en stund och försök igen om det är mycket folk där du befinner dig. En del surfpunkter har en maxgräns för hur många enheter som kan anslutas samtidigt.

Egenskaper

Artikel-id: 14218 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback