Hjälp om appen Fjärrskrivbord

Med appen Fjärrskrivbord från Windows Store kan du sitta vid en dator och ansluta till en annan, på en annan plats (fjärrdatorn). Du kan till exempel sitta vid din hemdator och ansluta till arbetsdatorn, och använda alla dina appar, filer och nätverksresurser som om du arbetade direkt med arbetsdatorn.

 
Hur ansluter jag till en annan dator med Fjärrskrivbord?
Vilka datorer kan jag ansluta till med appen Fjärrskrivbord?
Varför kan jag inte ansluta till en fjärrdator?
Hur ändrar jag inställningarna i Fjärrskrivbord?
Hur öppnar jag Startskärmen, snabbknapparna eller pektangentbordet på en fjärrdator?
Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?
Går det att använda appen Fjärrskrivbord på flera bildskärmar?


Egenskaper

Artikel-id: 14228 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Feedback