Lyssna på text uppläst av Skärmläsaren

Gäller för: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


Du kan starta Skärmläsaren på flera sätt. De flesta användare föredrar dessa fyra sätt:
Titta på ett videoklipp om hur du använder uppläsning av text med Skärmläsaren. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning
Closed Captioning button
.)

Skärmläsaren läser upp texten på skärmen och beskriver olika händelser, t.ex. felmeddelanden, så att du kan använda datorn utan bildskärm.


Starta Skärmläsaren

Du kan starta Skärmläsaren på flera sätt. De flesta användare föredrar dessa fyra sätt:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten +Retur.
 • På en surfplatta trycker du samtidigt på Windows-knappen och volymökningsknappen.
 • Tryck eller klicka på knappen Hjälpmedel
  Ease of Access button
  i det nedre vänstra hörnet på inloggningsskärmen och välj Skärmläsaren.
 • Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.) Tryck eller klicka på Hjälpmedel, tryck eller klicka på Skärmläsaren och aktivera funktionen genom att dra reglaget under Skärmläsaren.

Avsluta Skärmläsaren

Du kan avsluta Skärmläsaren på flera sätt. Här är de två populäraste genvägarna:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten +Retur.
 • På en surfplatta trycker du samtidigt på Windows-knappen och volymökningsknappen.


Nya tryckgester

Windows 8.1 och Windows RT 8.1 innehåller nya åtgärder och platserna för de vanligaste kommandona har flyttats. Här är ett par vanliga gester som du kan börja med.

Använd den här tryckgestenOm du vill
Svep in från högerkanten med ett fingerÖppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)
Svep in från vänsterkanten med ett fingerVäxla mellan appar, fästa dem mot sidan och stänga dem
Svep in från över- eller nederkanten med ett fingerVisa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort


Nya tangentbordsgenvägar

Windows 8.1 och Windows RT 8.1 innehåller också nya tangentbordsgenvägar. Här är några exempel.

Använd den här tangentbordsgenvägenOm du vill
Windows-tangenten  +C Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)
Windows-tangenten  +Z Visa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort
Windows-tangenten  +punkt (.)Fästa appar mot sidan
Windows-tangenten  +Tabb eller Alt+Tabb Växla mellan appar

Inställningar i Skärmläsaren

Du kan ändra de här inställningarna för Skärmläsaren i Datorinställningar. Så här hittar du inställningarna:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)
 2. Tryck eller klicka på Hjälpmedel och ändra sedan någon av följande inställningar.

Hör vad det står på skärmen

 • Skärmläsaren. Med det här skjutreglaget aktiverar och inaktiverar du Skärmläsaren.
 • Starta Skärmläsaren automatiskt. Du kan välja om Skärmläsaren ska starta automatiskt varje gång du loggar in.

Röst

 • Välj en röst. I den här listrutan kan du välja olika rösttyper som är tillgängliga på ditt språk.
 • Hastighet. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens hastighet.
 • Tonhöjd. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens tonhöjd.

Ljud som du hör

 • Läsa upp tips för kontroller och knappar. Du kan välja om Skärmläsaren ska läsa upp tips om hur du kan interagera med vanliga objekt, t.ex. knappar, länkar, listobjekt och skjutreglage.
 • Tecken som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp varje tangent du trycker ned.
 • Ord som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp de ord du skriver.
 • Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs. Med det här alternativet blir andra appar tystare så att det blir lättare att höra Skärmläsaren.
 • Spela upp ljudtips. Med det här alternativet aktiveras extra ljud som spelas upp i Skärmläsaren när du utför särskilda åtgärder.

Markör och tangenter

 • Markera markören. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.
 • Låt insättningspunkten följa Skärmläsaren. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.
 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret från tangentbordet. Om touchläge är tillgängligt kan du aktivera den här inställningen så att du kan skriva snabbare med pektangentbordet. Med den här inställningen kan du dra för att hitta det objekt som du letar efter och lyfta fingret för att trycka på tangenten.

Tangentbordskommandon

 Använd den här tangentbordsgenvägen Om du vill
 Ctrl Avbryta uppläsningen
 Windows-tangenten +Retur Avsluta Skärmläsaren
 Caps Lock+Blanksteg Utföra den primära åtgärden
 Caps Lock+Högerpil Flytta till nästa objekt
 Caps Lock+Vänsterpil Gå till föregående objekt
 Caps Lock+Uppåtpil Ändra vy
 Caps Lock+Nedåtpil Ändra vy
 Caps Lock+A Ändra utförligt läge
 Caps Lock+F1 Visa kommandolista
 Caps Lock+F2 Visa kommandon för aktuellt objekt
 Caps Lock+F3 Hoppa till nästa cell på raden
 Caps Lock+Skift+F3 Hoppa till föregående cell på raden
 Caps Lock+F4 Hoppa till nästa cell i kolumnen
 Caps Lock+Skift+F4 Hoppa till föregående cell i kolumnen
 Caps Lock+F5 Läsa upp raden och kolumnen som Skärmläsaren finns i
 Caps Lock+F6 Hoppa till tabellcell
 Caps Lock+F7 Läsa upp den aktuella kolumnen
 Caps Lock+F8 Läsa upp den aktuella raden
 Caps Lock+F9 Läsa upp den aktuella kolumnrubriken
 Caps Lock+F10 Läsa upp den aktuella radrubriken
 Caps Lock+F11 Aktivera eller inaktivera touchläge
 Caps Lock+F12 Visa eller dölja tangentmeddelanden
 Caps Lock+Z Låsa skärmläsarknappar
 Caps Lock+X Skicka knappar till program
 Caps Lock+V Upprepa den sista frasen
 Caps Lock+Page Up Öka röstvolymen
 Caps Lock+Page Down Minska röstvolymen
 Caps Lock+Plustecken Öka rösthastigheten
 Caps Lock+Minustecken Minska rösthastigheten
 Caps Lock+D Läsa upp objekt
 Caps Lock+F Läsa upp avancerat objekt
 Caps Lock+S Läs upp objekt bokstaverat eller läs upp i detalj för japanska och koreanska
 Caps Lock+W Läsa upp fönster
 Caps Lock+R Läsa upp alla element i behållarområdet
 Caps Lock+Q Flytta till sista objektet i behållarområdet
 Caps Lock+G Flytta skärmläsarmarkören till systemmarkören
 Caps Lock+T Flytta skärmläsarmarkören till muspekaren
 Caps Lock+tilde (~) Flytta fokus till objekt
 Caps Lock+Backsteg Gå tillbaka ett objekt
 Caps Lock+Insert Gå till länkat objekt
 Caps Lock+M Börja läsa
 Caps Lock+Avslutande hakparentes Läsa upp text från start till markör
 Caps Lock+0 (noll) Läsa upp textattribut
 Caps Lock+H Läsa upp dokument
 Caps Lock+U Läsa upp nästa sida
 Caps Lock+Ctrl+U Läsa upp aktuell sida
 Caps Lock+Skift+U Läsa upp föregående sida
 Caps Lock+I Läsa upp nästa stycke
 Caps Lock+Ctrl+I Läsa upp aktuellt stycke
 Caps Lock+Skift+I Läsa upp föregående stycke
 Caps Lock+O Läsa upp nästa rad
 Caps Lock+Ctrl+O Läsa upp aktuell rad
 Caps Lock+Skift+O Läsa upp föregående rad
 Caps Lock+P Läsa upp nästa ord
 Caps Lock+Ctrl+P Läsa upp aktuellt ord
 Caps Lock+Skift+P Läsa upp föregående ord
 Caps Lock+Inledande hakparentes Läsa upp nästa tecken
 Caps Lock+Ctrl+Inledande hakparentes Läsa upp aktuellt tecken
 Caps Lock+Skift+Inledande hakparentes Läsa upp föregående tecken
 Caps Lock+J Hoppa till nästa rubrik
 Caps Lock+Skift+J Hoppa till föregående rubrik
 Caps Lock+K Hoppa till nästa tabell
 Caps Lock+Skift+K Hoppa till föregående tabell
 Caps Lock+L Hoppa till nästa länk
 Caps Lock+Skift+L Hoppa till föregående länk
 Caps Lock+Y Gå till textens början
 Caps Lock+B Flytta till textens slut
 Caps Lock+C Läsa upp aktuellt datum/tid


Touchkommando

Om du har en ny dator som har stöd för fyra eller fler kontaktpunkter kan du styra datorn med hjälp av touchkommandon.

Använd det här touchkommandot Om du vill

Svepa vänster/höger med ett finger

Flytta till nästa eller föregående objekt

Svep uppåt/nedåt med ett finger

Ändra flyttning i steg

Tryck eller dra med ett finger

Läsa upp det som är under fingret

Dubbeltryck med ett finger

Aktivera den primära åtgärden

Trippeltryck med ett finger

Aktivera den sekundära åtgärden

Svep vänster/höger/uppåt/nedåt med två fingrar

Rulla

Tryck med två fingrar

Stoppa läsningen i Skärmläsaren

Dubbeltryck med två fingrar

Visa snabbmeny

Håll ned ett finger och tryck med ett annat

Aktivera den primära åtgärden

Håll ned ett finger och dubbeltryck med ett annat

Aktivera den sekundära åtgärden

Svep vänster/höger med tre fingrar

Gå framåt och bakåt med tabbtangenten

Svep uppåt med tre fingrar

Läsa upp aktuellt fönster

Svep nedåt med tre fingrar

Starta läsningen av utforskningsbar text

Tryck med tre fingrar

Ändra utförligt läge

Dubbeltryck med tre fingrar

Läsa upp textattribut

Håll ned ett finger och tryck med två andra

Börja dra eller visa fler tangentalternativ

Svep vänster/höger med fyra fingrar

Flytta skärmläsarmarkören till början eller slutet av enheten

Svep uppåt/nedåt med fyra fingrar

Aktivera och inaktivera zoomning

Tryck med fyra fingrar

Visa kommandon för aktuellt objekt

Dubbeltryck med fyra fingrar

Växla sökläge

Trippeltryck med fyra fingrar

Visa kommandolistan för Skärmläsaren


Windows 7


Windows levereras med en grundläggande skärmläsare som kallas Skärmläsaren, som läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn.

Skärmläsaren är inte tillgänglig för alla språk, så om anvisningarna nedan inte fungerar är Skärmläsaren inte tillgänglig för ditt språk.

 1. Öppna Skärmläsaren genom att klicka på Start och skriv sedan Skärmläsaren i sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.
 2. Använd tangentbordsgenvägarna i tabellen nedan när du vill ange vilken text som Skärmläsaren ska läsa upp:


  Använd den här tangentbordsgenvägenOm du vill
  Ctrl+Skift+ReturFå information om det aktuella objektet
  Ctrl+Skift+BlankstegLäsa upp hela det valda fönstret
  Ctrl+Alt+BlankstegLäsa upp de objekt som är markerade i det aktuella fönstret
  Infoga+Ctrl+GLäsa upp en beskrivning av de objekt som visas bredvid det markerade elementet
  CtrlStoppa uppläsningen av text i Skärmläsaren
  Insert+QFlytta markören bakåt till början av någon tidigare text med annan formatering. Markören kan till exempel flyttas från ett ord i fetstil till början av ett ord som inte är i fetstil.
  Insert+WFlytta markören till början av en text som följer en text med annan formatering. Markören kan till exempel flyttas från ett ord i fetstil till början av ett ord efter detta som inte är i fetstil.
  Insert+EFlytta markören bakåt till början av en text med samma formatering. Markören kan till exempel flyttas från mitten av ett ord i fetstil till början av ordet.
  Insert+RFlytta markören till slutet av en text med samma formatering. Markören kan till exempel flyttas från mitten av ett ord i fetstil till slutet av ordet.
  Insert+F2Markera all text med samma formatering som tecknet vid markören
  Insert+F3Läsa upp aktuellt tecken
  Insert+F4Läsa upp aktuellt ord
  Insert+F5Läsa upp aktuell rad
  Insert+F6Läsa upp aktuellt stycke
  Insert+F7Läsa upp aktuell sida
  Insert+F8Läsa upp aktuellt dokument