Windows Media Player-fel C00D1179

Felmeddelandet C00D1179 eller C00D1236 returnerades när du använde Windows Media Player eftersom det inte gick att synkronisera en fil med din enhet. Det här problemet kan ha flera orsaker och flera möjliga lösningar. Här är några saker du kan prova:

  • Koppla från och återställ enheten. Läs informationen som medföljde enheten om du är osäker på hur du gör för att återställa enheten.
  • Ibland uppstår det här felet om du försöker synkronisera en dold fil med en enhet. Du kan antingen ta bort filen från synkroniseringslistan, eller ändra filens egenskaper så att filen inte är dold. Gör så här:
    1. Tryck och håll (eller högerklicka) på filen i Media Player och klicka på Öppna filsökväg.
    2. Tryck och håll ned (eller högerklicka) på filen och välj Egenskaper.
    3. Markera fliken Allmänt och avmarkera kryssrutan Dold.
Egenskaper

Artikel-id: 15032 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)