Windows Media Player-fel C00D10BA

Windows Media Player kan inte hitta filen. Det här felmeddelandet beror vanligtvis på att länken från ett objekt i Media Player-biblioteket till dess associerade digitala mediefil är skadad. Objekten i Media Player-biblioteket är länkar till digitala mediefiler som lagras på datorn, på en nätverksenhet, på ett flyttbart lagringskort, på en Internetserver eller någon annanstans. Länkar kan exempelvis skadas på grund av följande:

  • En länk till en tillfällig fil från Internetcachen (t.ex. en fil från mappen Temporära Internetfiler) lades till i Media Player-biblioteket och filen togs senare bort.
  • En länk till en digital mediefil lades till i Media Player-biblioteket och filen togs senare bort.

Saker som du kan prova

Reparera en länk

Gör något av följande:
  • Om du tog bort eller flyttade filen lägger du tillbaka filen på dess ursprungliga plats.
  • Sök efter objektet i Media Player-biblioteket eller i listfönstret, klicka på den blå ikonen bredvid objektet, klicka på Sök efter detta objekt och leta upp filen.

Ta bort en länk

Gör något av följande:
  • Sök efter objektet i Media Player-biblioteket eller i listfönstret, klicka på den blå ikonen bredvid objektet och klicka på Ta bort det här objektet.
  • Tryck på och håll ned (eller högerklicka) på objekt i Player-biblioteket och välj sedan Ta bort.
Egenskaper

Artikel-id: 15034 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback