Windows Media Player-fel C00D1197

Windows Media Player kan inte hitta filen.

Saker som du kan prova

 • Kontrollera om filen har flyttats, bytt namn eller tagits bort på datorn
 • Om du försöker använda en fil som lagras på en annan dator kontrollerar du att du är ansluten till ett nätverk eller till Internet och försöker sedan igen.
 • Om du skrev en webbadress (URL) i dialogrutan Öppna URL kontrollerar du att filnamnet är rätt stavat och att sökvägen till filen är rätt.
 • Om det här felet uppstod när du klickade på en länk på en webbsida kontrollerar du att länken är giltig.
 • Försök igen senare. Servern kanske inte är tillgänglig för tillfället (den kanske är upptagen eller offline).
 • Om du försöker använda en fil som lagras på en server aktiverar du alla nätverksprotokoll i Media Player och försöker sedan igen.
  • Så här aktiverar du alla nätverksprotokoll:
   1. Välj Ordna och sedan Alternativ.
   2. Välj fliken Nätverk.
   3. Markera kryssrutorna för alla protokoll under Protokoll för MMS-adresser (URL:er) eller Protokoll för dataströmmar.
 • Om du fortfarande inte kan använda filen när du har aktiverat alla nätverksprotokoll i Media Player kontaktar du webbsidans ägare för att förvissa dig om att servern är rätt konfigurerad för protokollövergång (t.ex. om du är ansluten till servern med MMS-protokollet och servern inte kan gå över till HTTP-protokollet för att leverera innehållet). Mer information om protokollövergång finns på webbsidan för brandväggsinformation på Microsofts webbplats.
 • Om du försöker använda en fil som lagras på en annan dator kontrollerar du att proxyserverinställningarna stämmer.
  • Så här kontrollerar du proxyserverinställningarna
   1. Beroende på vilken version av Windows Media Player du använder klickar du antingen på Ordna och sedan på Alternativ eller på pilen under fliken Spelas nu och väljer sedan Fler alternativ.
   2. Välj fliken Nätverk.
   3. Kontrollera inställningarna under Proxyinställningar för dataströmmar.
Egenskaper

Artikel-id: 15036 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)