Produkter vars support upphörde under första halvåret 2016

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Skapad: 20 januari 2016

Följande lista från januari 2016 visar några av de produkter vars support upphör under de kommande 6 månaderna. En fullständig lista över Microsofts produkter och deras supportlivscykler kan du hitta om du söker i produktdatabasen för Support Lifecycle.

Kontakta representanten för ditt Microsoft-konto om du har frågor om support för en produkt. Om du behöver teknisk support kan du besöka webbplatsen Kontakta Microsoft.

Service Pack där supporten upphör: Support för följande Service Pack kommer att upphöra under de kommande 6 månaderna. Kunderna bör migrera till nästa tillgängliga Service Pack för att fortsätta att få säkerhetsuppdateringar och vara berättigade till andra supportalternativ.

 Service Pack där supporten upphörUpphörandedatum
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


12 januari 2016
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Mac12 juli 2016


*Obs! Produkter där det inte anges ett specifikt Service Pack gäller en version av typen Release to Manufacturing (RTM) eller Service Pack 0 (SP0). Dessa versioner går ut i och med att Service Pack 1 släpps 12 eller 24 månader före utgångsdatum för supporten enligt Service Pack-policyn. För att fortsätta få support måste du uppdatera RTM/SP0 till ett Service Pack som det finns support för.

Viktiga produkter som övergår från Mainstream Support till Extended Support: Följande produkter kommer att övergå till Extended Support under de kommande 6 månaderna. Extended Support varar i minst fem år och omfattar kostnadsfria säkerhetsuppdateringar samt kostnadsbelagda uppdateringar och support som inte gäller säkerhet. Dessutom tar Microsoft inte emot förfrågningar om designändringar eller nya funktioner under Extended Support-fasen.

 Produkter som övergår från Mainstream Support till Extended Support Övergångsdatum
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 with GPS Locator
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync for Mac 2011
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


12 januari 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III for PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Lync Server 2010 Group Chat Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


12 april 2016
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

10 juli 2016
Microsoft Project Server 2010  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


12 juli 2016


Viktiga produkter där supporten upphör: För följande produkter upphör supporten under de kommande 6 månaderna. Det kommer inte erbjudas några nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar, alternativ för kostnadsfri eller avgiftsbelagd personlig support eller uppdateringar av tekniskt innehåll online.

 Produkter där supporten upphörUpphörandedatum
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


12 januari 2016
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition för Itanium-baserade system
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition akademisk licens Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service


12 april 2016
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

12 juli 2016
  

Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 

Egenskaper

Artikel-id: 15049 – senaste granskning 26 juli 2016 – revision: 1

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)