Spela upp en CD eller DVD i Windows Media Player

I Windows Media Player kan du spela upp ljud-CD, data-CD och data-DVD som innehåller musik- eller videofiler (kallas även medie-CD-skivor). Du kan också spela upp video-CD-skivor (VCD), som liknar DVD-skivor även om bildkvaliteten inte är särskilt bra.

Om du har en DVD-enhet och en kompatibel DVD-avkodare installerad på datorn, kan du använda Windows Media Player för att spela upp en DVD-videoskiva. Det vill säga den typ av DVD-skiva som filmer distribueras på. Om du får ett felmeddelande om att en DVD-avkodare saknas, väljer du Webbhjälp i felmeddelandets dialogruta för att se hur du kan få tag på en.

Så här spelar du upp en CD eller DVD

  1. Sätt in skivan som du vill spela upp i enheten.

    Skivan börjar vanligtvis spelas upp automatiskt. Om den inte gör det, eller om du vill spela upp en skiva som redan sitter i enheten, öppnar du Windows Media Player och väljer sedan skivans namn i navigeringsfönstret i spelarens bibliotek.
  2. Om du har satt in en DVD väljer du en DVD-titel eller ett kapitelnamn.


Om du får ett meddelande om att en codec-rutin saknas på datorn eller att du behöver en DVD-avkodare, försöker du förmodligen spela upp, bränna eller synkronisera en fil som komprimerats med en codec-rutin som inte ingår Windows eller Windows Media Player som standard. Mer information om codec-rutiner finns i Codec: Vanliga frågor och svar.


Egenskaper

Artikel-id: 15067 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback