Windows Media Player-fel

Ett felmeddelande visades när du använde Windows Media Player. Det finns dessvärre ingen specifik information om felet för närvarande.

En vanlig anledning till att filer inte spelas upp är att datorn har fel codec. Mer information om codec-rutiner finns i Codec: Vanliga frågor och svar

Allmän hjälp med Windows Media Player finns på sidan Stöd för Windows Media Player. Du kan ställa frågor om Windows Media Player-fel i Windows-forumet. Experter finns till hands för att hjälpa till. 


Egenskaper

Artikel-id: 15076 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback