Windows Media Player-fel C00D0FD6

Windows Media Player avslutades inte korrekt. Ett skadat eller inkompatibelt plugin-program kan ha orsakat problemet. Alla valfria plugin-program har inaktiverats av säkerhetsskäl.

Saker som du kan prova

Felsök plugin-program


 1. Välj Verktyg-menyn, peka på Plugin-program och välj sedan varje plugin-program som har bockmarkering bredvid namnet.

  Då inaktiveras alla valfria plugin-program. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Ctrl+M för att visa menyraden.
 2. Välj Verktyg-menyn, peka på Plugin-program och markera något av plugin-programmen.

  Då aktiveras det.
 3. Spela upp samma innehåll som du spelade upp när Windows Media Player oväntat stängdes.
 4. Gör något av följande:
  • Om Windows Media Player stängs oväntat väljer du Verktyg-menyn, Alternativ och sedan fliken Plugin-program. Markera plugin-programmet som du senast aktiverade och välj sedan Ta bort.
  • Om Windows Media Player inte avslutas oväntat, aktiverar du ett annat plugin-program och upprepar sedan steg 3 och 4 tills du har hittat det skadade eller inkompatibla plugin-programmet.

Egenskaper

Artikel-id: 15079 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback