ATOFF97:AT ATHämta och installera Office 97 SR-2AT

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2) är en kostnadsfri uppdatering för Office 97 med en rad korrigeringar för programmen i Office 97.


ATObs!AT Korrigeringsfilen Microsoft Office 97 SR-2 kräver att du först installerar SR-1. Information SR-1 finns på följande Microsoft-webbplats: VIKTIGT! CD-ROM-skivor med Service Release-versioner för Microsoft Office 97 och ersättnings-CD-ROM-skivor kan inte längre fås från Microsoft. Om du vill veta mer om hur du hämtar Microsoft Office 97 Service Release 1 (SR-1) och Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: AT
192874 OFF97:AT Översikt över Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2)

Mer Information

Korrigeringsfilen SR-2 kan hämtas från Microsoft-webbplatsen. När korrigeringsfilen körs uppdateras en befintlig installation av Office 97 SR-1. Observera att korrigeringsfilen inte kan användas för att uppdatera en Office 97-installation utan SR-1.

Hämta Office 97 SR-2

En översikt över korrigeringsfilen SR-2 finns på följande Microsoft-webbplats: Så här hämtar du korrigeringsfilen Service Release 2:

 1. Gå till följande Microsoft-webbplats och följ instruktionerna där:
 2. När du uppmanas öppna eller spara filen du hämtar klickar du på "Spara den på disk" och sparar sedan filen i en mapp på hårddisken.

Installera korrigeringsfilen SR-2 på en fristående dator

Så här installerar du korrigeringsfilen:

 1. Starta korrigeringsfilen genom att dubbelklicka på Sr2bof97.exe i Utforskaren eller Filhanteraren.


  När du har startat korrigeringsfilen visas dialogrutan Licensavtal.
 2. Läs avtalet och klicka på Ja, så startar nästa steg i korrigeringsprocessen. Om du klickar på Nej avbryts korrigeringsprocessen.


  När korrigeringsfilerna har kopierats visas en dialogruta med ett välkomstmeddelande och systemkraven för körning av korrigeringsfilen.
 3. Klicka på Fortsätt om du vill att processen ska fortsätta.


  En dialogruta anger att korrigeringsprocessen ska börja.


  Efter en kort stund visas en lista över installerade komponenter som kan uppdateras i en dialogruta. I dialogrutan visas också objekt som redan har uppdaterats eller som inte kan uppdateras.
 4. Starta uppdateringsprocessen genom att klicka på Fortsätt.


  En statusdialogruta visar hur korrigeringen fortskrider.


  När korrigeringsprocessen är klar visas en dialogruta med en uppmaning att starta om datorn.
 5. Klicka på Ja om du vill starta om datorn och slutföra korrigeringsprocessen.

Korrigera en administratörsinstallation av Microsoft Office 97 SR-1

Obs! Innan du fortsätter använder du Utforskaren för att mappa en enhetsbeteckning till servern eller resursen med administratörsinstallationen av Microsoft Office 97 SR-1. Se också till att alla användare stänger program som används. Korrigeringen kan misslyckas om Microsoft Office-filer används på servern.

 1. Hämta korrigeringsfilen SR-2 från Microsoft-webbplatsen eller kopiera den från korrigerings-CD:n.
 2. Skapa en ny mapp på skrivbordet med beteckningen "Sr2". Flytta korrigeringsfilen SR-2 (Sr2bof97.exe) till mappen.
 3. Klicka på Kör på Start-menyn. Skriv följande kommandorad:
  C:\Windows\Desktop\Sr2\Sr2bof97.exe /c:"Sr2patch.exe /a"
 4. Klicka på OK och Ja.
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Klicka på OK när alla filer har extraherats.
 7. Klicka på Byt mapp. Markera mappen på servern som innehåller administratörsinstallationen av Microsoft Office 97 SR-1 i listan.


  ATObs!AT Det är vanligen Msoffice-mappen.
 8. Klicka på OK när du har markerat mappen. Fortsätt genom att klicka på OK igen.
 9. Klicka på Byt mapp. Markera mappen på servern som innehåller de delade programmen som används i Microsoft Office 97 SR-1 i listan. Det är vanligen Msapps-mappen.
 10. Klicka på OK när du har markerat mappen. Fortsätt genom att klicka på OK igen.
 11. Markera STF-filen som du vill korrigera i dialogrutan som du öppnar STF-filen i. STF-filen bör finnas i Msoffice-mappen. Klicka på Öppna när du har markerat STF-filen.
 12. Markera INF-filen som du vill korrigera i dialogrutan som du öppnar INF-filen i. INF-filen bör finnas i Msoffice-mappen och har vanligen samma namn som STF-filen. Om du till exempel har markerat Off97pro.stf i steg 11 markerar du Off97pro.inf i det här steget. Klicka på Öppna när du har markerat INF-filen.
 13. Ange produkt-ID (PID). Klicka på OK om du vill fortsätta.


  Korrigeringsfilen SR-2 kopierar alla nya SR-2-filer till nätverksservern. På grund av filernas storlek och antal kan detta ta flera minuter.
 14. Avsluta genom att klicka på OK när installationen är klar.
 15. Om du vill kan du nu ta bort alla återstående filer i Sr2-mappen på skrivbordet. Du kan behålla en kopia av Sr2bof97.exe, som du kan ha om du skulle behöva använda korrigeringsfilen igen.
När du har korrigerat administratörsinstallationen finns det två sätt att uppdatera arbetsstationerna till SR-2:

 • Klicka på ikonen Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen på varje arbetsstation. Markera Microsoft Office 97 och klicka på Ta bort alla. Kör sedan Setup.exe från administratörsinstallationen av Microsoft Office 97 SR-2 för ominstallation av Microsoft Office 97 med de nya SR-2-filerna.
 • Kör Sr2bof97.exe på alla arbetsstationer. På så sätt kan du uppdatera Microsoft Office 97-filerna på arbetsstationerna till SR-2.


  ATObs!AT Du måste korrigera administratörsinstallationen INNAN du använder den här metoden för att korrigera arbetsstationer som är inställda på att köras från nätverksservern. Du måste också skrivskydda mappen dit du har extraherat filerna, innan du installerar filerna på arbetsstationerna.


  Använd följande kommandorad och växlar om du vill installera filerna på arbetsstationerna i tyst läge:
  <sökväg>\Sr2bof97.exe /q /c:"sr2patch.exe /q"
  där <sökväg> är platsen för korrigeringsfilen.
Vid korrigering av en administratörsinstallation av Microsoft Office 97 skapas säkerhetskopior av STF- och INF-filerna genom korrigeringsfilen SR-2. Om det uppstår problem kan du återställa säkerhetskopiorna. STF-filen säkerhetskopieras till en fil med tillägget S1S och INF-filen till en fil med tillägget S1I.


Mer information om Microsoft Office 97 SR-2 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base: AT
192874 OFF97:AT Översikt över Microsoft Office 97 SR-2
Egenskaper

Artikel-id: 151261 – senaste granskning 19 okt. 2006 – revision: 1

Feedback