Vilka filtyper kan jag använda i Movie Maker?

Du kan lägga till följande typer av video-, foto- och ljudfiler i Movie Maker.

Projektfiler

Projektfiltyper (format)Filnamnstillägg
Windows Movie Maker-projektfiler.mswmm
Movie Maker-projektfiler.wlmp

Videofiler

Videofiltyper (format)Filnamnstillägg 
WMV-filer (Windows Media Video) .wmv
Windows Media-filer.asf och .wm
AVCHD-filer.m2ts, .mts och .m2t
Apple QuickTime-filer.mov och .qt
DV-AVI-filer.avi
Filer inspelade med Microsoft-TV.dvr-ms och .wtv
MPEG‑4-filmfiler.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 och .k3g
MPEG‑2-filmfiler.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob och .m2t
MPEG‑1-filmfiler.m1v
Motion JPEG-filer.avi och .mov

Fotofiler

Fotofiltyper (format)Filnamnstillägg
JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group).jpg, .jpeg, .jfif och jpe
TIFF-filer (Tagged Image File Format).TIF och .tiff
GIF-filer (Graphics Interchange Format).gif
Windows Bitmap-filer.bmp, .dib och .rle
Ikonfiler.ico och .icon
PNG-filer (Portable Network Graphics).png
HD Photo-filer.wdp

Ljudfiler

Ljudfiltyper (format)Filnamnstillägg
WMA-filer (Windows Media Audio) .asf, .wm och .wma
PCM-filer (Pulse‑Code Modulation).aif, .aiff och .wav
AAC-filer (Advanced Audio Coding).m4a
MP3-filer.mp3
Alla videofiler som stöds i Movie Maker  


Egenskaper

Artikel-id: 15289 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback