Microsoft Antimalware-support för Windows XP

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Microsoft har meddelat att de kommer att fortsätta att tillhandahålla uppdateringar av signaturerna och motorn för skydd mot skadlig kod till Windows XP-kunder till och med 14 juli 2015. För företag gäller detta System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection och Microsoft Intune som körs på Windows XP. För konsumenter gäller detta Microsoft Security Essentials.

  • Detta ändrar INTE datumet när supporten upphör för Windows XP. Supporten för Windows XP upphör 8 april 2014, och efter detta datum kommer det inga fler nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar, alternativ för kostnadsfri eller avgiftsbelagd personlig support eller uppdateringar av tekniskt innehåll online.
  • Genom att fortsätta uppdatera våra produkter som skyddar mot skadlig kod för Windows XP till den 14 juli 2015 ger vi de kunder som ännu inte har slutfört sin migrering möjligheten att avgöra när deras datorer angripits och vidta lämpliga åtgärder.
  • Att vi fortsätter uppdatera våra signaturer och motorn för skydd mot skadlig kod innebär inte att datorer med Windows XP är helt säkra.  
    • Säkerhetsuppdateringar (t.ex. Microsofts säkerhetsbulletin MS13-095) är uppdateringar till operativsystemet Windows XP som åtgärdar sårbarheter som kan komma att utnyttjas av skadlig kod.
    • Signaturer för skydd mot skadlig kod är en uppsättning egenskaper som används för att identifiera skadlig kod. Motorn använder dessa signaturer för att avgöra om en fil är skadlig eller inte, och blockerar i så fall viruset.
    • Även om uppdateringarna av skyddet mot skadlig kod gör det möjligt att upptäcka och blockera viss skadlig kod på Windows XP-datorer, är det viktigt att tänka på att eftersom den underliggande sårbarheten i operativsystemet Windows XP inte kommer att korrigeras med en ny säkerhetsuppdatering, kan det hända att en ny variant av skadlig kod som angriper samma sårbarhet inte upptäcks i framtiden och lyckas skada datorn.
Datorer med Windows XP bör inte anses ha ett fullgott skydd, även om de får nya signaturer och uppdateringar av motorn, och det är viktigt att du byter till ett operativsystem som det finns support för, så att du kan få regelbundna säkerhetsuppdateringar som skyddar datorn från skadliga angrepp. Programvara som skyddar mot skadlig kod har begränsad effektivitet på en dator där alla säkerhetsuppdateringar inte är aktuella.

Mer information och resurser som underlättar migreringen från Windows XP finns på webbplatsen Supporten upphör för Windows XP SP3 och Office 2003.


Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 

Egenskaper

Artikel-id: 15344 – senaste granskning 26 juli 2016 – revision: 1

Feedback