Produkter vars support upphörde under första halvåret 2014

Följande lista från januari 2014 visar några av de produkter vars support upphör under de kommande 6 månaderna. En fullständig lista över Microsofts produkter och deras supportlivscykler kan du hitta om du söker i produktdatabasen för Support Lifecycle.

Kontakta representanten för ditt Microsoft-konto om du har frågor om support för en produkt. Om du behöver teknisk support kan du besöka webbplatsen Kontakta Microsoft.

Service Pack där supporten upphör: Support för följande Service Pack kommer att upphöra under de kommande 6 månaderna. Kunderna bör migrera till nästa tillgängliga Service Pack för att fortsätta att få säkerhetsuppdateringar och vara berättigade till andra supportalternativ.

 Service Pack där supporten upphörUpphörandedatum 
Dynamics C5 2010 Service Pack 1
Dynamics GP 2010 Service Pack 2
Dynamics POS 2009 Service Pack 1
Supporten upphör 8 juli 2014
 Exchange Server 2010 Service Pack 2Supporten upphör 8 april 2014
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
Supporten upphör 8 april 2014
  

Viktiga produkter som övergår från Mainstream Support till Extended Support: Följande produkter kommer att övergå till Extended Support under de kommande 6 månaderna. Extended Support varar i 5 år och inkluderar kostnadsfria säkerhetsuppdateringar och betalsupport för snabbkorrigeringar. Dessutom tar Microsoft inte emot förfrågningar om designändringar eller nya funktioner under Extended Support-fasen.

 Produkter som övergår till Extended Support Övergångsdatum
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Mainstream-supporten upphör 8 juli 2014
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Mainstream-supporten upphör 8 juli 2014
 Dynamics POS 2009Mainstream-supporten upphör 8 juli 2014
 Forefront Endpoint Protection 2010Mainstream-supporten upphör 8 juli 2014
Forefront Server Security Management ConsoleMainstream-supporten upphör 8 april 2014
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupMainstream-supporten upphör 8 juli 2014
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Mainstream-supporten upphör 8 juli 2014
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Mainstream-supporten upphör 8 april 2014
Windows Embedded POSReady 2009Mainstream-supporten upphör 8 april 2014
  


Viktiga produkter som övergår från Extended Support till Supporten upphör: För följande produkter upphör supporten under de kommande 6 månaderna. Det kommer inte erbjudas några nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar, alternativ för kostnadsfri eller avgiftsbelagd personlig support eller uppdateringar av tekniskt innehåll online.

Produkter där supporten upphörUpphörandedatum
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Supporten upphör 8 juli 2014
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Supporten upphör 8 april 2014
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Supporten upphör 8 april 2014
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Office XP Web Components in Office 2003Supporten upphör 8 april 2014
 SharePoint Portal Server 2003Supporten upphör 8 april 2014
 Windows Fundamentals för äldre datorerSupporten upphör 8 april 2014
 Windows SharePoint Services 2.0Supporten upphör 8 april 2014
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Supporten upphör 8 april 2014


Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.

Egenskaper

Artikel-id: 15345 – senaste granskning 26 juli 2016 – revision: 1

Feedback