Beskrivning av filsystemet FAT32


Obs! Den här artikeln är endast avsedd som information. Den innehåller ingen felsökningsinformation. Om du söker efter felsökningsinformation som inte nämns i den här artikeln, kan du söka i Microsoft Knowledge Base igen med hjälp av nyckelord som finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord och frågeord

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs filsystemet FAT32, som ingår i Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME).

Mer Information


I Windows 95 OSR2, Windows 98 och Windows ME ingår en uppdaterad version av FAT-filsystemet, som kallas FAT32. FAT32 möjliggör så små standardklusterstorlekar som 4 kB och har stöd för EIDE-hårddiskar som är större än 2 gigabyte (GB).

Obs! Microsoft Windows NT 4.0 stöder inte FAT32.

Om du vill veta mer om filsystem som stöds i Windows NT 4.0 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
100108 Översikt över filsystemen FAT, HPFS och NTFS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper hos FAT32

FAT32 ger följande förbättringar jämfört med tidigare implementeringar av FAT-filsystemet:
  • FAT32 stöder enheter som är upp till 2 terabyte stora.

    Obs! Microsoft Windows 2000 stöder endast FAT32-partitioner som är upp till 32 GB stora.
  • Utrymmet utnyttjas effektivare i FAT32. I FAT32 används mindre kluster (d.v.s. 4-kilobyteskluster för enheter som är upp till 8 GB stora), vilket ger 10 till 15 procent effektivare utnyttjande av diskutrymmet jämfört med stora FAT- eller FAT16-enheter.
  • FAT32 är stabilare. I FAT32 kan rotmappen flyttas och säkerhetskopian av filallokeringstabellen användas i stället för standardkopian. Dessutom expanderas startposten på FAT32-enheter så att den innehåller en säkerhetskopia av kritiska datastrukturer. Därför är FAT32-enheter mindre känsliga för enstaka felpunkter än befintliga FAT16-enheter.
  • FAT32 är mer flexibelt. Rotmappen på en FAT32-enhet är en vanlig klusterkedja, så den kan finnas var som helst på enheten. De tidigare begränsningarna av antalet rotmappobjekt är borta. Dessutom kan spegling av filallokeringstabellen inaktiveras, så att en annan kopia av filallokeringstabellen än den första kan vara aktiv, vilket möjliggör dynamisk storleksändring av FAT32-partitioner. Även om FAT32 ger denna möjlighet kommer den emellertid inte att implementeras av Microsoft i den första utgåvan.

Kompatibilitetsproblem med FAT32

För största möjliga kompatibilitet med befintliga program, nätverk och drivrutiner implementerades FAT32 med minsta möjliga förändring av befintlig Windows-arkitektur, interna datastrukturer, API:er (Application Programming Interfaces) och format på disken. Eftersom det nu krävs 4 byte för lagring av klustervärden har emellertid många interna datastrukturer och datastrukturer på disken samt publicerade API:er ändrats eller expanderats. I vissa fall fungerar inte befintliga API:er på FAT32-enheter. De flesta program påverkas inte av de här ändringarna, och befintliga verktyg och drivrutiner bör fortfarande fungera på FAT32-enheter. MS-DOS-blockdrivrutiner (till exempel Aspidisk.sys) och diskverktyg måste emellertid ändras för att stödja FAT32-enheter.

Alla Microsofts medföljande diskverktyg (Format, Fdisk, Defrag samt MS-DOS- och Windows-baserat ScanDisk) har ändrats så att de fungerar med FAT32. Dessutom stöder Microsoft ledande tillverkare av drivrutiner och diskverktyg i deras arbete med att ändra produkterna så att de stöder FAT32.

Obs! En FAT32-volym kan inte komprimeras med hjälp av Microsoft DriveSpace eller DriveSpace 3.

FAT32-prestanda

Konvertering till FAT32 är en av de största prestandaförbättringar som kan göras av en dator med Windows 98.

Datorer med flervalsstart

För närvarande är Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000 och Windows ME de enda Microsoft-operativsystem som kan användas för att komma åt FAT32-volymer. MS-DOS, den ursprungliga versionen av Windows 95 och Windows NT 4.0 känner inte igen FAT32-partitioner och kan inte starta från en FAT32-volym. Det går inte heller att komma åt FAT32-volymer om datorn startas med ett annat operativsystem (till exempel en startdiskett för Windows 95 eller MS-DOS).


Windows 95 OSR2 och Windows 98 kan startas i realläge (till exempel för körning av ett spel), och FAT32-volymer kan användas.

Skapa FAT32-enheter

Om verktyget Fdisk används på en hårddisk som är över 512 megabyte (MB) stor i Windows 95 OSR2, Windows 98 eller Windows ME, får användaren ange om stort diskstöd ska aktiveras. Om användaren svarar "Ja" (stort diskstöd aktiveras) markeras alla partitioner över 512 MB som FAT32-partitioner.

I Windows 98 och Windows ME ingår även ett FAT32-konverteringsverktyg som kan användas för att konvertera en befintlig enhet till FAT32. Så här använder du verktyget:
  1. Klicka på Start, peka på Program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka på Konverteraren (FAT32).
  2. Klicka på Nästa.
  3. Klicka på enheten du vill konvertera till FAT32 och sedan på Nästa.
  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Supportbegränsningar

Microsoft stöder filsystemet FAT32 för felfri läsning och sparande av filer i realläge eller skyddat läge. Microsoft stöder verktygen för realläge och skyddat läge som ingår i Windows 95.

För äldre program som inte kan installeras på en FAT32-volym, eller inte sparar eller läser filer på rätt sätt, måste du kontakta tillverkaren av programpaketet.

Obs! Även om FAT32 stöder hårddiskar som är upp till 2 terabyte stora, kan vissa hårddiskar kanske inte innehålla startbara partitioner som är mer än 7,8 GB stora, på grund av begränsningar i INT13-gränssnittet för datorns BIOS (Basic Input/Output System). Kontakta maskinvarutillverkaren och ta reda på om datorns BIOS stöder de uppdaterade INT13-tilläggen.
Om du vill veta mer om FAT32 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
253774 Vanliga frågor om filsystemet FAT32 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)