Ta bort utskrifts jobb som inte skrivs ut


Symptom


Ett utskrifts jobb är fastnat i utskrifts kön på Windows NT-servern och kan inte tas bort.

Lösning


Följ de här stegen om du vill ta bort utskriften. På utskrifts servern:
  1. Stäng utskrifts hanteraren i Windows NT 3.5 x. Stäng mappen skrivare i Windows NT 4,0.
  2. Dubbelklicka på ikonen tjänster i kontroll panelen, klicka på bufferthanteraren och klicka sedan på stoppa. Om du använder TCP/IP trycker du på den och klickar sedan på stoppa.
  3. Ta bort filerna *. SPL och *. SHD som visar Ungefärlig tid och datum för det utskrifts jobb som orsakar problemet. De är i%Winroot%\System32\Spool\Printers-katalogen. Obs! i vissa fall kanske Windows NT inte tillåter att *. spl-filerna tas bort eller ändras. Att byta namn på *. SHD-filen och starta om bufferthanteraren kanske är tillräckligt nog för att rensa problemet.
  4. Starta om tjänsterna stoppad i steg 2.

Mer information


Med skadade eller för många. SPL-och SHD-filer kan det också uppstå ett Dr. Watson-eller program fel. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
ARTIKEL-ID: 147347 title: program fel i bufferthanteraren. EXE vid utskrift