Om du skapar mappen C:\Program kan du lägga till/ta bort program


Symptom


När du har skapat en mapp som heter C:\Program och sedan går till kontroll panelen dubbelklickar du på Lägg till/ta bort program och väljer ett installerat program som du vill ta bort eller uppdatera, du får följande fel meddelande:
Ett fel uppstod när avinstallationen av "program_name" skulle avbrytas
Om du byter namn på mappen program till till exempel program2 visas följande meddelande:
Den här ändringen kan påverka ett eller flera registrerade program. Vill du fortsätta?

Orsak


I registret under
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall   \... 
alla program vars avinstallations sträng värde börjar med C:\Progra ~ 1 eller "C:\Program Files\..." kommer inte att tas bort om det finns en C:\Program-mapp. Följande exempel kommer att Miss lyckas:
   UninstallString:reg_sz:c:\Program Files\My_program\setup setup   UninstallString:reg_sz:"c:\Program Files\My_program\setup" setup   UninstallString:reg_sz:c:\Progra~1\My_program\setup setup 

Lösning


Utför följande steg för att ta bort önskat program:
  1. Byt namn på mappen C:\Program.
  2. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på kontroll panelen och dubbelklicka sedan på Lägg till/ta bort program.
  3. Klicka på det program som du vill ta bort och klicka sedan på ta bort.
  4. Klicka på OK.
  5. Byt namn på mappen i steg 1 tillbaka till det ursprungliga namnet.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Windows NT version 4,0. Vi håller på att söka i det här problemet och publicerar ny information i Microsoft Knowledge Base när den blir tillgänglig.