Hämta filer från mappen Windows.old

Om du väljer att inte behålla någonting när du uppgraderar till Windows 8.1, eller om du återställer eller installerar om Windows, sparas dina personliga filer temporärt i mappen Windows.old i 28 dagar (om du inte formaterade hårddisken före installationen). Om du vill ha tillbaka några eller alla filer kan du oftast hämta dem från den här mappen.

Så här hämtar du filer

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.) 
 2. Skriv Dator i sökrutan och tryck eller klicka på Dator i sökresultatet.
 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på enheten där Windows är installerat (vanligtvis enheten C:).
 4. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Windows.old.
 5. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Användare.
 6. Dubbeltryck eller dubbelklicka på ditt användarnamn.
 7. Öppna de mappar som innehåller de filer som du vill hämta.
 8. Kopiera och klistra in filerna du vill ha från varje mapp till en mapp i Windows 8.1.
 9. Upprepa steg 5–7 för alla användarkonton på datorn.Egenskaper

Artikel-id: 17125 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Windows 8.1

Feedback