Support Lifecycle-policy för Service Pack

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Microsoft försöker alltid förbättra sin programvara och som en del av det arbetet skapas och publiceras uppdateringar och korrigeringar som åtgärdar kända problem. Många av de här korrigeringarna slås ofta ihop till ett paket (kallas Service Pack) som kan installeras. För att få tillgång till en programvaras Mainstream- och Extended-supportfaser måste en service pack-version som omfattas av support vara installerad för produkten, annars går det inte att få fullständig support (inklusive säkerhets- och sommartidsuppdateringar).


Supportpolicy för Service Pack
  • När en ny service pack-version släpps tillhandahåller Microsoft support för föregående service pack-version i 12 eller 24 månader beroende på produktfamiljen (t.ex. Windows, Office, servrar eller utvecklarverktyg)
  • När supporten för en service pack-version upphör, slutar Microsoft att tillhandahålla nya säkerhetsuppdateringar, sommartidsuppdateringar och andra uppdateringar för den service pack-versionen. Support som är affärsmässigt rimlig är fortfarande tillgänglig, enligt beskrivningen nedan
  • När supporten för en produkt upphör, upphör även supporten för alla de service pack-versioner som finns för produkten. Produktens supportlivscykel ersätter supportpolicyn för service pack
  • Supportlivscyklerna för service pack-versioner är samma inom produktfamiljen 
  • Microsoft publicerar särskilda supportlivscykler för en tidigare service pack-version när en ny version släpps 
Vi rekommenderar kunderna att använda en service pack-version som har fullständig support så att de har den senaste och säkraste versionen av produkten.

För kunder med produkter som omfattas av support och service pack-versioner vars fullständiga support upphört, erbjuder Microsoft affärsmässigt rimlig support enligt följande: 

Affärsmässigt rimliga supportärenden kommer att tillhandahållas via Microsofts kundservice och support samt hanterad support från Microsoft (som Premier Support). 
Om supportärendet utvecklas och ytterligare hjälp krävs, en icke-säkerhetsrelaterad uppdatering krävs eller en säkerhetsuppdatering krävs, ombeds kunden att uppgradera till en service pack-version som har fullständig support.
I den affärsmässigt rimliga supporten ingår inte möjligheten att utnyttja Microsofts produktutvecklingsresurser; tekniska lösningar kan vara begränsade eller går inte att använda. 

I tabellen nedan visas Microsofts produktfamiljer och supporttider för service pack för varje produktfamilj: 

ProduktfamiljSupporttid för service pack
 Windows-klienter och -servrar 24 månader
 Dynamics 24 månader
 Office 12 månader
 Servrar 12 månader
 Utvecklarverktyg 12 månader
 Konsumentprogramvara, multimedia och spel 12 månader


Den här supportpolicyn ger kunderna rätt att få befintliga icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar och begära att få nya icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar för service pack-versioner med fullständig support under Mainstream-supportfasen.

Service pack-versioner ändras inte automatiskt för att omfatta icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar som utvecklats efter service pack-versionens ursprungliga utgivningsdatum. En äldre service pack-version kan ändras så att den omfattar icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar som utvecklats efter att service pack-versionen har släppts. Kontakta Microsoft och fråga efter ändringen.

Säkerhetsuppdateringar som publiceras tillsammans med rapporter från Microsoft Security Response Center granskas och skapas bara för service pack-versioner som omfattas av support. Uppdateringar för sommartid och tidszoner skapas bara för service pack-versioner som har fullständig support.

Microsoft rekommenderar kunderna att utvärdera och installera aktuella service pack-versioner i god tid så att de får system som är uppdaterade och har de senaste säkerhetsprogrammen. 

Den här reviderade policyn gäller från och med 13 april 2010.


Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 

Egenskaper

Artikel-id: 17138 – senaste granskning 19 juli 2016 – revision: 1

Feedback