Support Lifecycle-policy – Vanliga frågor och svar

På denna sida: 


OBS! Dessa frågor och svar uppdaterades den 10 november 2014. Flera frågor och svar slogs ihop, frågor grupperades efter olika ämnen och en del språk förenklades.

 Allmänna frågor 

1. Vad är Support Lifecycle-policyn?
2. Gäller den här policyn i hela världen?
3. Varför definierades en Support Lifecycle-policy?
4. Hur utarbetades Support Lifecycle-policyn?
5. Om jag har flera Microsoft-produkter, har då alla produkter samma supportlivscykel?
6. Vad är det för skillnad på Mainstream-support, Extended-support och onlinesupport med självhjälp för programvara?
7. Vilka produkter omfattar Support Lifecycle-policyn och när började den gälla?
8. Vem kan få support i Extended-supportfasen?
9. Erbjuder Microsoft support utöver Extended-supportfasen för programvara för företag, utvecklare och desktop-operativsystem?
10. Hur kan kunder och partner beräkna supportlivscykeln för produkter som inte är tillgängliga än eller som fortfarande befinner sig i Mainstream-supportfasen?

 Definitioner 

11. Vad menar Microsoft med huvudprodukt och delversionsprodukt?
12. Vad är en komponent i en Microsoft-produkt?
13. Hur vet jag vilken produkt eller plattform en komponent hör till?
14. Vad är ett programtillägg?
15. Vad är ett verktyg?

 Policyfrågor 

16. Finns det olika Support Lifecycle-policyer för konsumenter och företag för Windows-operativsystemet?
17. Hur länge tillhandahåller ni säkerhetsuppdateringar för era produkter?
18. Vilken policy gäller för service pack-versioner?
19. Måste jag ha den senaste service pack-versionen installerad för att kunna använda en säkerhetsuppdatering eller en uppdatering som inte rör säkerhet?
20. Vilken Support Lifecycle-policy gäller för programtillägg?
21. Vilken Support Lifecycle-policy gäller för verktyg?
22. Vilken supportlivscykel gäller för produkter och företag som Microsoft förvärvar?
23. Vilken supportlivscykel gäller för delversioner av huvudprodukter?
24. Vilken support gäller för en komponent enligt Microsofts Support Lifecycle-policy?

 Frågor om teknisk support

25. Hur fungerar Support Lifecycle-policyn tillsammans med Premier Support?
26. Hur kan kunder som inte har Premier Support få Extended Hotfix Support för icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar?
27. Kommer Microsoft att släppa icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar i Extended-fasen utan Extended Hotfix Support?
28. Måste kunder ha Extended Hotfix Support-programmet för att få säkerhetsuppdateringar?
29. Hur länge är säkerhetsuppdateringar tillgängliga?
30. Kan jag få support om jag använder en Microsoft-produkt som för närvarande är berättigad support enligt Support Lifecycle-policyn, men mitt operativsystem inte längre omfattas av support?
31. Vad kan jag göra om jag vill fortsätta att få support efter att Microsofts erbjudande om personlig och avgiftsbelagd support har upphört?
33. Hur påverkar Support Lifecycle-policyn den personliga supporten (alternativ för telefon- och webbsupport som är anpassade efter hemanvändare)?

 Övriga frågor

34. Hur länge har jag rätt att använda Microsoft-programvara efter att jag skaffat licens för den? Påverkas villkoren för min programlicens av Support Lifecycle-policyn?
35. Hur hanterar Microsoft ersättningsdelar för programvara, till exempel CD-skivor och handböcker, i enlighet med Lifecycle-policyn?
36. Vad händer om Microsoft ger ut en säkerhetsuppdatering samma dag som produktens support upphör?
37. Är livscykelns startdatum den första dagen jag kan få teknisk support för en produkt?

Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 
Egenskaper

Artikel-id: 17140 – senaste granskning 26 juli 2016 – revision: 1

Feedback