Allmänna frågor om Lifecycle-policyn

På denna sida: 


Obs! Det här dokumentet uppdaterades den 22 november 2016.

 Policy 

1. Vilka är Microsofts livscykelpolicyer?
2. Gäller den här policyn i hela världen?
3. Varför definierades en Lifecycle-policy?
4. Hur utarbetades Lifecycle-policyn?
5. Om jag har flera Microsoft-produkter, har då alla produkter samma livscykel?
6. Vilka produkter omfattar Lifecycle-policyn och när började den gälla?
7. Hur kan kunder och partner beräkna livscykeln för produkter som inte är tillgängliga än eller som fortfarande befinner sig i Mainstream-supportfasen?
8. Finns det olika Lifecycle-policyer för konsumenter och företag för Windows-operativsystemet?
9. Vilken Lifecycle-policy gäller för programtillägg?
10. Vilken Lifecycle-policy gäller för verktyg?
11. Vilken Lifecycle-policy gäller för produkter och företag som Microsoft förvärvar?
12. Vilken Lifecycle-policy gäller för delversioner av huvudprodukter?

 Definitioner 

13. Vad menar Microsoft med huvudprodukt och delversionsprodukt?
14. Vad är en komponent i en Microsoft-produkt?
15. Hur vet jag vilken produkt eller plattform en komponent hör till?
16. Vad är ett programtillägg?
17. Vad är ett verktyg?

 Service pack och uppdateringar 

18. Hur länge tillhandahåller ni säkerhetsuppdateringar för era produkter?
19. Vilken policy gäller för service pack-versioner?
20. Måste jag ha den senaste service pack-versionen installerad för att kunna använda en säkerhetsuppdatering eller en uppdatering som inte rör säkerhet?
21. Måste kunder ha Extended Hotfix Support-programmet för att få säkerhetsuppdateringar?
22. Kommer Microsoft att släppa icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar under Extended-supporten utan Extended Hotfix Support?
23. Vad händer om Microsoft ger ut en säkerhetsuppdatering samma dag som produktens support upphör?

 Support

24. Vad är det för skillnad på Mainstream-support, Extended-support och onlinesupport med självhjälp för programvara?
25. Är livscykelns startdatum den första dagen jag kan få teknisk support för en produkt?
26. Vem kan få support i Extended-supportfasen?
27. Erbjuder Microsoft support utöver Extended-supporten för programvara för företag, utvecklare och desktop-operativsystem?
28. Hur fungerar Lifecycle-policyn tillsammans med Premier Support?
29. Hur kan kunder som inte har Premier Support-avtal få Extended Hotfix Support för icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar?
30. Måste kunder ha Extended Hotfix Support-programmet för att få säkerhetsuppdateringar?
31. Kan jag få support om jag använder en Microsoft-produkt som för närvarande är berättigad support enligt Lifecycle-policyn, men mitt operativsystem inte längre omfattas av support?
32. Vad kan jag göra om jag vill fortsätta att få support efter att Microsofts erbjudande om personlig och avgiftsbelagd support har upphört?
34. Hur påverkar Lifecycle-policyn alternativen för telefon- och webbsupport som är anpassade efter hemanvändare?
35. Vilken support gäller för en komponent enligt Microsofts Lifecycle-policy?

 Övriga frågor

36. Hur länge har jag rätt att använda Microsoft-programvara efter att jag skaffat licens för den? Påverkas villkoren för min programlicens av Lifecycle-policyn?

Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 
Egenskaper

Artikel-id: 17140 – senaste granskning 4 jan. 2017 – revision: 2

Feedback