Vad är Microsoft Security Essentials?

Gäller för: Windows 7

 

Serviceunderhållet för Microsoft Security Essentials upphörde 14 januari 2020 och programmet är inte längre tillgängligt för nedladdning. Microsoft fortsätter att ge ut signaturuppdateringar (inklusive motoruppdateringar) till system som för närvarande kör Microsoft Security Essentials till och med 2023. 
 
Varför är Microsoft Security Essentials inte längre tillgängligt?
Windows 7 omfattas inte längre av support och nya installationer av Microsoft Security Essentials är inte längre tillgängliga. Vi rekommenderar alla kunder att byta till Windows 10 och Windows Defender Antivirus för att få vårt bästa säkerhetsalternativ.
 

Kan jag fortsätta köra Microsoft Security Essentials som redan körs på mitt system?
Ja, vi kommer att fortsätta att tillhandahålla signaturuppdateringar för Microsoft Security Essentials till och med 2023.